Skip to content

Grandiózní Bharat Bandh (celoindická generální stávka) podporuje věc rolníků

Byla to celoindická generální stávka, jaká se v Indii nevyskytla už několik let. Na 8. prosince ji vyhlásil Samyukta Kisan Morcha (SKM; zastřešující celoindický orgán demonstrujících rolnických organizací; pozn. překl.) na podporu celonárodního boje rolníků za zrušení tří nenáviděných zemědělských zákonů; od lidí z celé země se jí dostalo velkolepé a spontánní reakce.

Stávka byla oznámená večer 4. prosince. Tři dny stačily ke strhnutí celé země do akce proti pro-podnikatelskému a protirolnickému režimu BJP-RSS.

Celoindická stávka ukázala vysokou úroveň hněvu mezi lidmi nad masivními represáliemi, jež rozpoutala vláda proti rolníkům z Pandžábu a Harijany, o nichž jsme psali o týden dříve. Ukázala celoindickou podporu těm, kteří zemi poskytují jídlo a kteří bojují proti nespravedlnosti, již proti nim navršila vláda, zřetelně konající na rozkaz svých super-bohatých podnikových pánů, indických i zahraničních. Také zobrazila rozsáhlou jednotu lidu, překračující bariéry víry, kast i jazyka.

8. prosinec byl třináctým dnem shromáždění statisíců rolníků z Pandžábu a Harijany na okrajích Dillí u dálnic Singhu a Tikri. Tyto dvě národní dálnice jsou uzavřené od 27. listopadu. během předminulého týdne tisíce rolníků ze států Uttarpradéš, Uttarakhand a Madhjapradéš téměř uzavřeli dvě další národní dálnice vedoucí do Dillí a táboří na Ghazipuru a Palwalu. V Rádžhastánu probíhaly do 8. prosince místní volby. Rolníci, místní i z dalších států, brzy zablokují zbývající, pátou národní dálnici, vedoucí do Dillí z Jaipuru.

Náladu rolníků na všech místech, kde se na okrajích Dillí shromáždili, je nutno vidět, aby se jí dalo věřit. Panuje tam karnevalová atmosféra. Prapory a transparenty všech zemědělských organizací se tu mísí v nevídané jednotě a kamarádství. To je nejvýraznější rys současného rolnického boje. Traktory a vozíky parkují podél dálnic na několika kilometrech. Každý den veřejná shromáždění s účastí tisíců rolníků. Panuje tu obrovský hněv na Modiho a Shakův režim stran BJP-RSS a také na společnosti jako Ambani a Adani. Je to evidentní v projevech předáků, na reakcích rolníků i na všudypřítomných nápaditých plakátech a transparentech. osters and placards that are seen everywhere. Všem rolníkům také pomáhají sikhské kláštery v Dillí, nehledě na víru, s potravinami a vodou zdarma. Panuje tu zřetelné a všeobecné odhodlání udržet protesty poklidné, bez srážek.

Toto povstání rolníků ze severní Indie, spojené s nevídanou celonárodní dělnickou stávkou a rolnickými blokádami silnic 26. listopadu, celoindickými rolnickými demonstracemi 3. prosince, pálením portrétů Modiho, Shaha, Ambaniho a Adaniho v některých částech země 5. prosince, připravilo jeviště pro celoindickou generální stávku, Bharat bandh, 8. prosince.

Všeobecná podpora

Pět levicových stran – KS Indie (M), KS Indie, KS Indie (M-L), Revoluční socialistická strana a Pokrokový blok – bylo první, kdo vydal prohlášení na podporu generální stávky. Následovalo dalších 20 celonárodních a oblastních opozičních stran. Výzvu ke stávce podpořila CITU a všechny hlavní odborové svazy s výjimkou BMS. Na podporu také vystoupilo několik organizací zemědělských pracovníků, žen, mládeže a studentů a dalších.

Statisíce aktivistů z víc než pěti set zemědělských organizací v zemi, jež se sešly pod společnou střechou SKM, a také dalších, z výše uvedených politických stran a třídních a masových organizací, vyšly do ulic a organizovaly v den generální stávky rozsáhlé blokády silnic a železnic a na tisících míst po celé zemi pořádaly obrovské demonstrace.

Četné organizace obchodníků, majitelů krámků a dopravců podpořily stávku stažením rolet a uzamčením svých vozových parků. Několik právnických sdružení a advokátních rad v zemi vydalo rezoluce na podporu rolnické věci. K víření došlo i rozsáhlých složkách střední třídy, tisíce jejích příslušníků vyjadřovalo podporu. Všechny běžné sdělovací prostředky byly pro jednou nuceny se zachovat poctivě a věnovat dění pozornost – takový byl rozsah této pozoruhodné celonárodní akce. Široce a zářně se jí věnovaly sociální sítě.

Poprvé za šest let byl Modiho režim zatlačen do defenzívy rolnickým povstáním. RSS a BJP se jako obvykle snažily hnutí očernit a zostudit. Nejprve tvrdily, že rolníci z Pandžábu jsou Khalistanis (sikhské separatistické hnutí; pozn. překl.). na to odpověděli rolníci od hranic Singhu a Tikri tisíci transparenty s nápisy: „My jsme rolníci! Nejsme teroristé!“ Objevily se ve všech sdělovacích prostředcích. Nyní někteří představitelé BJP vznesli absurdní obvinění, že tuto agitaci vyvolal Pákistán a Čína! To vše jen ukazuje jejich naprosté zoufalství.

Neplodná vyjednávání

Mezi rolnickými předáky z SKM a centrální vládou proběhlo dosud šest kol vyjednávání. Bez výsledku. Vše, k čemu je vláda připravená, jsou nějaké dodatky k zákonům. SKM je tvrdě pro jejich úplné zrušení. V pátém kole 5. prosince zachovali předáci SKM pětadvacetiminutové ticho během vyjednávání, protože odmítli mluvit, dokud vláda nebude se zrušením zákonů souhlasit. Když vládní strana, ministři zemědělství a potravinářství, a jejich poradci odešli k separátní poradě a vrátili se, SKM je dramaticky přivítala s transparenty, jež se prostě ptaly: „Ano nebo Ne?“. Mezi 35 členy vyjednávacího týmu jsou generální tajemník AIKS Hannan Mollah a generální tajemník AIKS Pundžábu Major Singh.

Večer v den stávky náhle navštívil delegaci SKM k rozhovorům ministr vnitra. Zrušení zákonů odmítl a souhlasil, že následujícího dne pošle písemný vládní návrh. Vedení SKM se sešlo odpoledne 9. prosince na singhuské hranici a přečetlo dlouhý návrh, jenž od vlády obdrželo. Nebylo v něm nic nového. Bylo to pouhé omílání starých návrhů, jež vláda vytvářela v dřívějších kolech. Bylo v něm jen pár drobných doplňků k APMC (Výbory trhů se zemědělskými produkty; pozn. překl.) a k zákonům o smluvním zemědělství. Nebyly tam žádné dodatky ani úpravy k dodatku zákona o základních komoditách, ani nic podstatného k dodatku zákona o elektřině, ani k Vyhlášce o čistotě ovzduší.

Vedení SKM se okamžitě a jednomyslně rozhodlo vládní návrhy sakumprásk odmítnout. Hněv členů na centrální vládu byl hmatatelný. Diskuse se potom zaměřila na to jak zesílit a rozšířit boj. Mezi předáky AIKS, přítomnými na jednání, byli generální tajemník Hannan Mollah, předseda Ashok Dhawale, finanční tajemník P Krishna Prasad, generální tajemník pro Pandžáb Major Singh a harijanští místopředsedové Inderjit Singh a Surinder Singh.

Rozšíření a zesílení boje

Rozhodnutí SKM byla vyhlášena na silně obsazené tiskové konferenci 9. prosince ráno. Obsahovala následující:

  1. Výzvu k rolníkům států sousedících s Dillí, států jako Pandžáb, Harijana, Uttarpradéš, Uttarakhand, Himachalpradéš, Madhyapradéš a Rajasthan, aby se okamžitě přidali k mahapadajům (dodavatelům potravin) kolem Dillí v ještě větším počtu a zablokovali jedinou zbývající národní dálnici, která je stále otevřená, a národní dálnici Dillí-Jaipur.
  2. Celonárodní výzvu k rolníkům po celé zemi, aby od 14. prosince zesílili agitaci masivními shromážděními, blokádami a demonstracemi ve všech správních střediscích.
  3. Zahájení celonárodního bojkotu výrobků firem Ambani a Adani, jejich benzinových stanic a podobně.

AIKS vyzvala všechny své jednotky, aby s nadšením a odhodláním prováděly výše uvedená rozhodnutí po celé zemi. Poblahopřála obyvatelům Indie k jejich bezprecedentní reakci na historickou celoindickou generální stávku. Poděkovala všem politickým stranám, odborům a dalším třídním, masovým a sociálním organizacím za jejich neochvějnou podporu boji zemědělců a apelovala na ně, aby v této podpoře pokračovaly, dokud nebudou zrušeny zemědělské zákony a zákon o elektřině a nebude dosaženo vítězství nad režimem BJP.

 

Ashok Dhawale

People’s Democracy (týdeník CPI[M]), 13. 12.2020

překlad Vladimír Sedláček