Skip to content

Evropské volby 2024 — Řecko: Hlasování pro KS Řecka (KKE) vysílá antiimperialistické a protiválečné poselství

Evropské volby v Řecku: Hlas pro KKE vysílá antiimperialistické a protiválečné poselství

Důležitým rozdílem ve volební kampani, kterou KKE vede s cílem agitovat pracující, je ten, která se týká mezinárodního vývoje, zapojení EU a Řecka do imperialistické války na Ukrajině a také do masakru palestinského lidu.

Všechny buržoazní politické strany zamlčují vývoj na válečných frontách a skrývají příčiny konfliktů, odpovědnost EU, ale i USA a NATO.

Na rozdíl od buržoazních stran KKE poznamenává, že Evropská unie má spolu s USA a NATO vedoucí roli v imperialistických válkách a intervencích. Podporuje Izrael, okupační stát, který podnítil genocidu proti palestinskému lidu. Silně jej financuje a vyzbrojuje, aby proléval krev palestinského lidu. Podporuje imperialistickou válku Saúdské Arábie proti Jemenu a ve jménu boje proti Húsíům, pod záminkou ochrany plavby, zřídila vedle americko-britské operace Guardian prosperity imperialistickou operaci Aspides (Štít). Společně zapalují oblast Rudého moře, čímž znásobují riziko všeobecného požáru.

KKE odsuzuje EU za její vedoucí roli v imperialistické válce na Ukrajině. Do války ji nezatahují USA; naopak úzce spolupracuje s ukrajinskou buržoazií, USA a NATO v konfliktu proti kapitalistickému Rusku a jeho spojencům. Národy trpí tragickými následky a poprvé za 70 let se objevuje možnost vypuknutí rozsáhlé imperialistické války na území Evropy a použití jaderných zbraní. Dvě válčící strany tohoto protilidového konfliktu, které vyjadřují zájmy monopolů bojujících o suroviny, dopravní cesty, geopolitické základy a podíly na trhu, neváhají pro své cíle využít žoldácké, nacionalistické a fašistické organizace. EU tak podporuje fašistické gangy typu Azov a vyčlenila Zelenskému 78 miliard eur, jež pocházejí z dřiny a daní lidí, na zbraně, střelivo a základny, zatímco se již účastní velkého svátku „rekonstrukce zničené Ukrajiny“. EU, stejně jako ostatní imperialistické státy, neustále usiluje o další ekonomické, politické a vojenské pronikání do jiných regionů na úkor národů.

V projevech a prohlášeních kádrů KKE je zdůrazněno, že v době, kdy zesiluje rivalita mezi USA a Čínou o nadvládu v mezinárodním kapitalistickém systému, EU, která se obecně připojuje k NATO a USA, současně zachovává svou tzv. strategickou autonomii vůči USA na vojenské úrovni. Usiluje také o posílení vlastních vojenských sil v souladu s takzvaným strategickým kompasem shromážděním „euroarmády“ až na 5000 vojáků, kteří budou nasazeni v misích kdekoli na světě. Tímto způsobem se EU snaží prospívat svým vlastním vojenským a průmyslovým skupinám a jejich ziskovosti vytvářením ziskových energetických a obchodních koridorů proti svým konkurentům.

Řecká buržoazie si nárokuje podíl na této kořisti. Proto vláda Nové demokracie se souhlasem SYRIZy, PASOKu, Greek Solution, New Left a fašistických Sparťanů zapojuje zemi ještě hlouběji do imperialistických válek a misí tím, že dává půdu a vodu USA, NATO a EU. Posílá fregaty, jako je Hydra, která byla nasazena do války v Rudém moři, čímž vystavuje životy důstojníků, poddůstojníků a námořníků obrovskému riziku. Poskytuje zbraně a munici, aby zabila obyvatele Gazy, Jemenu a Ukrajiny. Postupuje řecké území americkým vojenským základnám, mění zemi v euroatlantickou základnu a cíl odvetných opatření a zapojuje naše lidi do velkých dobrodružství.

EU přistupuje k Turecku jako ke „strategickému partnerovi“, který ve své konfrontaci s Ruskem a Čínou usiluje o pevnější spojení s euroatlantickým táborem. EU spolu s USA a NATO podporuje turecké nároky vůči suverenitě a suverénním právům země (myšleno Řecka – pozn. red.). Spolu s řeckou buržoazií připravuje půdu pro vzájemné vykořisťování Egejského moře a jihovýchodního Středomoří a dichotomické „řešení“ kyperského problému poznamenaného EU a NATO, na úkor zájmů kyperského lidu.

KKE zároveň poznamenává, že v evropských volbách 9. června její rozhodné posílení vyšle protiválečné a protiimperialistické poselství, protože pomůže zvětšit opozici a posílit požadavky na ukončení nespravedlivých imperialistických válek. KKE prosadí hlas proti genocidě palestinského lidu, a jasně zazní požadavek na svobodu Palestiny a palestinský stát na hranicích z roku 1967 s východním Jeruzalémem jako hlavním městem a propuštění všech palestinských vězňů a návrat uprchlíků domů.

Boj národů bude posílen, aby zabránil nebezpečným euroatlantickým imperialistickým plánům na Balkáně a ve východním Středomoří, na Blízkém východě a v Rudém moři, nebezpečným osadám v Egejském moři k udržení soudržnosti NATO, které vanou vítr do plachet agresi turecké buržoazie proti suverenitě a suverénním právům země (myšleno Řecka – pozn. red.).

Zdroj: In Defence of Communism

Překlad redakce Kominternetu