Skip to content

Evropské volby 2024 — KS Řecka (KKE): Současný spor o dominantní politiku je třeba vyjádřit

9.června 2024 se v Řecku bude konat hlasování do Evropského parlamentu, kde bude zvoleno 21 europoslanců země. Komunistická strana Řecka (KKE) a dalších 30 politických stran se účastní voleb. Je třeba připomenout, že v předchozích evropských volbách v roce 2019 získala KKE 5,35 % a získala dva europoslance.

Po celém Řecku se konají shromáždění KKE. Její kádry navštěvují pracoviště, dělnické a lidové čtvrti a vyzývají lidi, aby v nadcházejících volbách volili stranu.

KKE svou účastí v evropských volbách ukazuje, že byla jedinou stranou, která s pocitem odpovědnosti včas varovala lidi před neměnným protilidovým a reakčním charakterem EU.

KKE se může dívat lidem do očí. Není svázána velkými zájmy (myšleny zájmy velkých kapitalistických hráčů – pozn. red.). Proto stojí v popředí bojů za práva dělnické třídy, zemědělců, osob samostatně výdělečně činných, vysokoškoláků, mládeže, mužů a žen.

Od předchozích evropských voleb v roce 2019 propukla v Řecku a v mnoha evropských zemích velká dělnicko-lidová mobilizace v konfrontaci s protilidovou politikou EU a buržoazních vlád, liberálních a sociálně demokratických.

Dělníci přenesli boje do ulic a prosadili svá práva.

Farmáři svými traktory ve velkých městech stavěli militantní zátarasy na silnicích, čímž se stavěli proti Společné zemědělské politice EU a požadovali snížení výrobních nákladů, které pocházejí ze zdrojů energie, průmyslových výrobků a obchodních zprostředkovatelů, jež prodávají zemědělské potřeby.

V Řecku statisíce lidí protestovaly a odsoudily železniční neštěstí v Tempe, které se nemuselo stát. Tento zločin nese znamení politiky, kterou sledovala EU, vláda Nové demokracie a všechny předchozí buržoazní vlády, které komercializovaly železniční dopravu.

Studenti vysokých škol a středních škol bojovali za své právo na vzdělání a práci.

Miliony lidí a mládeže vyjádřily svou solidaritu s trpícím palestinským lidem. Odsoudili izraelský stát i USA, NATO a EU, které jej podporují.

Boj pokračuje! Národy ještě neřekly své poslední slovo! Současný spor o dominantní politiku musí být silnější! Je třeba otevřít cestu ke svržení systému, aby lidé vzali věci do svých rukou. KKE se může lidem podívat do očí, protože od prvního okamžiku odhaluje pravdu o EU! Protože organizuje boj proti její strategii!

Ukázalo se, že EU je vězením pro národy. EU je „velká rodina“ velkých monopolů, buržoazních vlád a stran, které útočí na práva lidí. To dokazuje celý jeho průběh v uplynulých třech desetiletích! Od Maastrichtské smlouvy (1992), proti níž v řeckém parlamentu hlasovala pouze KKE, přes EMU (European Economic and Monetary union – Evropská ekonomická a měnová unie, zkráceně Evropská měnová unie – pozn. red.) – Eurozónu a Lisabonskou smlouvu až po celý protilidový arzenál, otevřela EU dveře pekla proti národům.

Jednotný trh EU a konkurence měly přinést hospodářský růst pro všechny, prosperitu, dobré mzdy pro pracovníky a nízké ceny základního spotřebního zboží; to se však ukázalo jako mýtus. Ukázalo se, že takzvaný zelený růst znamená pro lidi velmi drahou energii, znehodnocování energetických zdrojů, prohlubování energetické chudoby a ničení životního prostředí ve prospěch zisků ‚zelených‘ gigantů.

EU je aliance monopolů, nadnárodní imperialistická unie, nepřítel národů a nelze ji změnit k lepšímu. Je to jen horší!

KKE je jedinou stranou, která bojuje za odtržení země od EU, s dělníky a lidmi u moci, se společenským vlastnictvím výrobních prostředků.

KKE přitom stála v čele bojů za odražení bouře protidělnických a protilidových opatření, která instituce EU spolu s buržoazními vládami postupem času připravovaly a prosazovaly.

V evropských volbách 9. června bude rozhodující posílení KKE nadějí a oporou dělnicko-lidových sil.

Zdroj: In Defence of Communism

Překlad redakce Kominternetu