Skip to content

Epigram aktuální i po 170 letech

Nechoď, Vašku, s pány na led;
mnohý příklad známe,
že pán sklouzne a sedlák si
za něj nohu zláme.

Škoda, že radu skvělého básníka, žurnalisty a národního buditele Karla Havlíčka Borovského (1821-1856) neměli na paměti ti účastníci demonstrací v listopadu 1989, kteří nestáli o demontáž socialismu a postupné nastolení dravého kapitalismu (i takoví v těch davech tehdy byli). Nemuseli přijít o sociální jistoty nesrovnatelné s nynějším marasmem.A s mírnou úpravou: pokud by někdo z Kurdů, kteří studují nebo studovali v Česku či v Československu znal hlouběji českou literaturu, mohl epigram pozměnit:
Nechoď, Kurde, s pány Američany na led…

17. 11. 2019

Ilja Jihlavský