Skip to content

Důležitá aktualita o Kubě a nových manévrech proti kubánské revoluci

Hlavním problémem vývoje Kuby v běhu dějin je nepřátelství Spojených států, jež se nesmířily s existencí socialistické revoluce v zemi, již považují za svá humna nebo oblast vlivu. Ke svržení kubánské vlády použily zločinnou hospodářskou, obchodní a finanční blokádu, přímou agresi i ideologické rozvracení.

Obyvatelé Kuby dnes zakoušejí zvlášť těžkou situaci vzhledem ke kombinaci blokády, pandemie a jednostranných donucovacích opatření, přijatých americkou vládou k nahlodávání lidové podpory revoluce. Celé je to složené ze lživých kampaní a manipulací snažících se obvinit kubánskou vládu z ekonomických potíží v době pandemie, a USA se snaží ukázat Kubu coby zemi zhroucenou a v chaosu, aby vyprovokovaly společenské nepokoje a ospravedlnily zásah zvenčí.

V tomto smyslu byla zem obětí operace politického sdělení, organizované a financované v létě ze Spojených států, jež selhala, protože lidé podpořili revoluci, a USA se snažily ukázat kubánské sociální nepokoje, ačkoli neexistují. Dnes vládne mír a klid a instituce fungují normálně v rámci hygienických omezení, daných pandemií.

Nepřátelé revoluce se však opět snaží vyvolat problémy a vyzývají k takzvanému mírovému pochodu 15. listopadu. Žádost o tento pochod zamítly 12. října vládní orgány z osmi provincií poté, co zvážily povahu údajné demonstrace jako nezákonnou.

Nejvyšší státní zastupitelství Kubánské republiky varovalo před právními důsledky provedení pochodu a jasně uvedlo, že pokud by rozhodnutí orgánů místní samosprávy nebylo dodrženo, občané by se dopustili zločinů neposlušnosti, nezákonných demonstrací, podněcování ke spáchání trestného činu nebo jiných trestných činů stanovených a sankcionovaných v současné trestněprávní legislativě. Postup státního zastupitelství vychází z článku 156 ústavy, který tomuto orgánu připisuje mimo jiné úkol zajistit přísné dodržování Magny Charty, zákonů a dalších právních ustanovení občany. Kromě toho Zákon 83 zmocňuje státního zástupce vyslechnout, varovat, učinit prohlášení a provést jakýkoli jiný druh náležité péče, která může být nezbytná. Předpokládá také účel zachování práv a zájmů státních orgánů, institucí a agentur; kromě toho podporovat a přispívat ke konfrontaci a předcházení trestné činnosti, asociálnímu chování a posilování vědomého dodržování právních norem u občanů.

Na veřejnost se dostaly zdrcující argumenty vysvětlující anexionalistickou (snah o připojení Kuby k USA formou anexe; pozn. překl.) povahu údajného pochodu, prosazovaného lidmi financovanými ze zahraničí, kteří se maskováni za falešnost proklamovaného pacifismu snaží vyvolat chaos a vyvolat destabilizaci země v rámci strategie „změny režimu“ založené na vzorcích známého měkkého puče, vyzkoušeného v jiných státech.

„Nadšený“ doprovod, jenž organizátoři měli, vedou kontrarevoluční vůdci takzvané Rady pro demokratický přechod Kuby, podvratné platformy, jejíž členové otevřeně přiznali, že získávají finanční prostředky od Národní nadace pro demokracii (NED) s dlouhou historií proti Kubě.

Kromě toho podpora, které se žoldnéřské šarvátce dostalo od amerických zákonodárců, politických činitelů protikubánské mafie a sdělovacích prostředků, kteří podporují akce proti revoluci, je veřejná a nechvalně známá.

Všimněte si, že mezi nejzuřivější stoupence provokace patří kongresmani Marco Rubio, Mario Díaz-Balart a María Elvira Salazarová, terorista Gutiérrez Boronat, nechvalně proslulá Kubánská americká národní nadace a frustrovaní útočníci Brigády 2506, poražení na Girónu.

Tváří v tvář tak zlým záměrům provokatérů je ústava republiky velmi jasná, pokud jde o její zásady, jež nikomu nedávají právo jednat ve prospěch zájmů cizí mocnosti nebo ohrožovat stabilitu občanů; proto je připojení se k projektu anexe protiústavní, nelegitimní a nemorální.

Juan González, hlavní poradce severoamerického prezidenta Josepha Bidena pro Latinskou Ameriku v rozhovoru pro agenturu EFE poté, co generální prokurátor Kubánské republiky informoval o právních důsledcích setrvání v pochodu, který úřady Antily považují za nezákonný, se vyjádřil, že Spojené státy budou reagovat, případně sankcemi, pokud usoudí – podle kánonů vlády této země – že došlo k porušení základního základního principu Práva obyvatel Ostrova nebo ke stíhání organizátorů provokativního pochodu.

Carlos Fernández de Cossío, generální ředitel sekce pro Spojené státy Ministerstva zahraničních věcí (MINREX), upřesnil, že je těžké, aby ještě někdo pochyboval o tom, kdo stojí za fraškou pochodu, a dodal, že je nesmírně obtížné, aby si někdo myslel, že vláda, která se respektuje, by dovolila tak destabilizující provokaci cizí mocnosti.

Základní prvky ke zvážení:

  • Kubánská revoluce, vytvořená v historických bojích našeho lidu a ukovaná tváří v tvář imperiálnímu nepřátelství, si zasloužila právo na existenci a obranu.
  • Je protiústavní a protiprávní pořádat pochod, jehož pořadatelé mají zjevný záměr prosazovat změnu politického systému na Kubě.
  • Oznámený pochod představuje pro Kubu provokaci v rámci strategie „změny režimu“, která byla vyzkoušena v jiných zemích.
  • Zastánci tohoto kontrarevolučního pochodu a jeho politických projekcí se řídí podvratným plánem vlády USA, která financuje akce proti kubánskému lidu a pokouší se destabilizovat zemi.
  • Tato provokace si od svého oznámení získala veřejnou podporu amerických zákonodárců, politických činitelů a sdělovacích prostředků, jež podporují destabilizaci na Kubě a nabádají k vojenské intervenci.
  • Článek 45 naší Magna Charty uvádí, že „výkon práv jednotlivců je omezen pouze právy ostatních, kolektivní bezpečností, všeobecným blahem, dodržováním veřejného pořádku, ústavy a zákonů“.
  • Článek 4 Magna Charty definuje, že „socialistický systém schválený touto ústavou je neodvolatelný“, a proto jsou jakékoli kroky podniknuté proti němu protiprávní.
  • Ústava republiky byla široce diskutována a schválena v referendu 86,85 procenty voličů, drtivou většinou, která suverénně a svobodně zvolila socialistický systém, jeho neodvolatelnost a právo bojovat všemi prostředky proti každému, kdo se pokusí svrhnout zavedený politický, společenský a ekonomický řád.
  • Proti ostatním právům, zárukám a zásadním postulátům samotné Ústavy nelze uplatnit žádné ústavní právo.

Příslušné články Ústavy

Článek 4. Obrana socialistické vlasti je největší ctí a nejvyšší povinností každého Kubánce.

Zrada vlasti je nejzávažnějším zločinem, a kdokoli se jí dopustí, je vystaven nejkrutějším sankcím.

Socialistický systém schválený touto Ústavou je nezrušitelný.

Občané mají právo bojovat všemi prostředky, včetně ozbrojeného boje, není-li jiného východiska, proti komukoli, kdo se pokusí svrhnout politický, společenský a ekonomický řád nastolený touto Ústavou.

Čl. 45. Výkon práv jednotlivců je omezen pouze právy ostatních, kolektivní bezpečností, všeobecným blahem, dodržováním veřejného pořádku, Ústavy a zákonů.

Čl. 56. Práva na shromažďování, demonstrace a sdružování k zákonným a mírovým účelům jsou uznána státem za předpokladu, že jsou vykonávána s ohledem na veřejný pořádek a v souladu se zásadami stanovenými zákonem.

 

Světová odborová federace 28. října 2021

WFTU (wftucentral.org)