Skip to content

Dopis řeckým odborům PAME

Sekretariát PAME

Athény

Řecko

 

Vážení soudruzi,

dovolte mi jménem odborářů Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska, české členské organizace Světové odborové federace, vyjádřit touto zprávou solidaritu  Vám – bratrské organizaci PAME – i celé řecké pracující třídě při generální stávce 9. listopadu.

 

Vážíme si úsilí řeckých třídně orientovaných odborářů a zároveň plně souzníme s oprávněnými požadavky řeckých pracujících – s právem na spravedlivou mzdu a na využívání všech občanských, politických, sociálních a odborářských práv.

 

Plně chápeme urgentnost takové akce. Pracující, které ohrožuje nezaměstnanost, vykořisťování, hrozba války i útlak vládnoucí třídy musí být sjednoceni v odborech třídní orientace – jen tak bude jejich boj úspěšný!

 

Boj proti útlaku a vykořisťování je bojem nás všech!

 

Za centrálu OS ČMS

Martin Peč

výkonný tajemník