Skip to content

Dopis kubánského prezidenta generálnímu tajemníkovi OSN

Autor: Prezident Kubánské republiky Miguel Díaz-Canel Bermúdez 

 

Havana, 26. června 2020

Rok 62 od Revoluce

 

Jeho Excelence p. Antonio Gutérres

Generální tajemník Organizace spojených národů, New York

 

Vaše Excelence,

sedmdesát pět let poté, co členské státy této organizace podepsaly Chartu OSN, přísné dodržování jejího účelu a zásad, mezinárodního práva a zachování mnohostrannosti jsou důležitější, než kdykoli předtím.

Následkem pandemie COVID-19 čelíme mnohonásobné krizi s ničivými účinky, viditelné ve všech společenských složkách, s očekáváním, že bude trvat dlouho a zhorší nevyřešené globální problémy.

Mezinárodní obraz je stále složitější. Rozrůstají se konflikty a závody ve zbrojení. Sílí nekonvenční války kvůli nadvládě, akty agrese, jednostranná donucovací opatření, manipulace a politizace lidských práv a nerespektování sebeurčení národů. je napadána mnohostrannost, jsou ignorovány mezinárodní dohody a je srážena úloha organizací jako OSN a Mezinárodní zdravotnická organizace (WHO; pozn. překl.).

Zároveň současný nespravedlivý mezinárodní ekonomický řád prohlubuje nerovnost a zaostalost, zatímco narůstá chudoba, hlad, opomíjení a omezování přístupu k základním službám, takovým, jako zdravotní péče.

Okamžik a zdravý rozum vyžadují, aby mezinárodní společenství zapomnělo na politické rozdíly a pomocí mezinárodní spolupráce hledalo společná řešení globálních problémů.

Je povinnostIí všech dodržet závazky, jež jsme si dali, když jsme podepisovali Chartu OSN, která je i nadále trvalým, všeobecným a nezbytným základem k prosazování spravedlivého, demokratického a nestranného mezinárodního uspořádání, jež odpovídá požadavkům národů světa na mír, rozvoj a spravedlnost a přispívá k naplnění Programu udržitelného rozvoje 2030.

Využívám této příležitosti, abych Vaši Excelenci znovu ujistil o mé nejvyšší ohleduplnosti a úctě.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez