Skip to content

Dimitris Koutsoumbas: „Solidarita EU je vtip, kapitalismus sám bankrotoval“

V článku zveřejněném ve víkendovém vydání novin Komunistické stran Řecka (KKE) „Rizospastis“ se generální tajemník Dimitris Koutsoumbas zmiňuje o situaci s COVID-19 a politických důsledcích současné pandemie.

Článek pod názvem „Konec mýtů a iluzí“ přináší důležité závěry o zdravotní péči v kapitalismu a zdůrazňuje skutečnost, že pandemie ukazuje omezení samotného kapitalistického systému.

Mezi další zajímavé otázky poukazuje generální tajemník KS Řecka na to, že pandemie COVID-19 vedla ke zhroucení dvou mýtů. První se týká předpokládaného mírového soužití veřejného a soukromého sektoru. Píše: „Tento mýtus je vyvrácen ziskem soukromých (lékařských) center na testech koronaviru, které jsou dostupné pouze pro ty, kteří mohou platit, ale také zbavuje cenný majetek státního plánování a současně zvyšuje riziko rozptýlení“.

Generální tajemník KKE rovněž zdůrazňuje:

„Tento mýtus vyvrací také skutečnost, že při dodávkách základních surovin a léků stát závisí na „válce“, která se odehrává na světovém trhu, od velkých společností, které našly příležitost k prosperujícímu podnikání. Nutnost vytvoření výlučně veřejného a bezplatného systému zdravotní péče a zrušení obchodní činnosti byla dramaticky prokázána.“

Dimitris Koutsoumbas píše, že vláda musí neprodleně přistoupit k rekvizici soukromých zdravotnických jednotek a jejich začlenění do centrálního státního plánování, k otevření všech JIP, náboru potřebného zdravotnického personálu, aby nemocnicím dodala veškeré potřebné nástroje a materiál.

„Druhým mýtem, který se bourá, je ten, který odkazuje na „návrat k normálnosti“ a vysokou míru růstu. Všichni tito nyní ustupují přiznání, že řecká ekonomika se také dostává do hluboké recese,“ píše D. Koutsoumbas.

Generální tajemník KKE zdůrazňuje, že zpomalení hospodářství v EU a dalších velkých kapitalistických zemích zvyšuje riziko nové kapitalistické krize. Současná pandemie není její hlavní příčinou, nýbrž pouze katalyzátorem, napsal Koutsoumbas a dodal, že řecká ekonomika bude ovlivněna také kvůli její závislosti na cestovním ruchu.

 

Evropská solidarita, vtip

 

Komunistický vůdce napadá reakci EU k ohnisku nákazy koronaviru a píše, že „slavnou „evropskou solidaritu“ lze brát pouze jako vtip, a to i mezi buržoazními kruhy země“. Dále dodává: „Zvláště když v Evropské unii „svobody pohybu zboží“ Německo a Francie dokonce zakázaly vývoz potřebného hygienického materiálu do jiných zemí!“

Dimitris Koutsoumbas píše: „Tímto způsobem, a to i v tragických chvílích pro evropské občany, je dokázáno, že EU není unií lidí, nýbrž „svazkem vlčí smečky“ a „lví jámou“, imperialistickou unií států, zdůrazňujíc nutnost, nejen tvrdší postoj proti tomu, jak různé buržoazní strany říkají, když jsou v opozici, ale o politice a strategické volbě, která povede k rozpuštění ze strany EU, s mocí a vlastnictvím [bohatstvím] v rukou dělnické třídy, lidí v každé zemi “.

Generální tajemník tvrdí, že především „pandemie upozorňuje na omezení kapitalistického systému“. Píše: „Ukazuje se, že současné potřeby, sociální zboží, jako je zdravotnictví, nemůže být ponecháno na milost trhu a zisku. Tuto hnilobu nelze skrývat pomocí přídavných jmen, která používají někteří, jako je „neoliberální kapitalismus“, „extrémní kapitalismus“ atd., aby skryli skutečnost, že plně podporují samotný kapitalistický systém “.

 

Nadřazenost socialismu

 

Dimitris Koutsoumbas ve svém článku poukazuje na to, že „na rozdíl od shnilého bankrotu kapitalismu se vynořuje nadřazenost socialismu, která zajistila zdravotní péči všem, a to i v předchozím století a v zemích, které jej začaly budovat v podmínkách zaostávání na všech úrovních“.

Dodává: „Údaje ze sovětského Ruska před 30 lety jsou neúprosné: více než 1,1 milionu lékařů, výhradní zdravotní péče pro celou populaci, 1,387 nemocničních lůžek na 10 000 obyvatel, čísla, která se dokonce nemohou vyrovnat převládající situaci v naší zemi, v zemích EU “.

“Dokonce i dnes – píše vedoucí KKE – mise kubánských lékařů v Itálii, existence zdravotní infrastruktury v zemích, jako je Německo, které bylo nuceny mít ji díky socialistickému systému v tehdejší Německé demokratické republice (DDR) a dokonce řízení pandemie v kapitalistické Číně, které demonstruje její socialistické zbytky, ukazuje, že socialismus stále zanechává svůj silný sociální otisk tři desetiletí po svržení. “

 

http://www.idcommunism.com/