Skip to content

Další katastrofa v USA

30. 3. 2023 došlo v ranních hodinách v americkém městě Raymond k další dopravní katastrofě spojené s převozem nebezpečných chemikálií. Událost se stále vyšetřuje, ale fotografie apokalypticky vyhlížejícího okolí malého města ve státě Minnesota již obletěly celý svět. Celá situace velmi nepříjemně připomíná podobný případ z února tohoto roku, kdy došlo k vykolejení vlaku ve městě East Palestine v Ohiu.

Zasažená oblast byla urychleně evakuována. Požár je sice pod kontrolou, ale plane už nepřetržitě více než 8 hodin. Ze 40 vagonů ve vlakové soupravě došlo k poškození 4 vagonů převážejících ethanol. Dalších 14 vagonů obsahovalo nebezpečné látky různého druhu. Na místo po celý den přijíždějí hasiči, policisté a záchranáři.

Již zmiňovaná podobná katastrofa v Ohiu zanechala v psychice amerického obyvatelstva značné rány. Rozproudila debatu o žalostném stavu železniční dopravy v zemi a o veřejné zodpovědnosti soukromých firem. Chování státních úřadu bylo (a stále) ostudné. Komunikace s veřejností byla chabá a nedůsledná. Místo podrobného vyšetřování se prioritou stalo dbát na dobré PR mezi velkými firmami, soukromými dopravci a veřejností.

Není žádných pohyb o tom, že i v tomto případě bude celá záležitost sloužit jako prostředek politických šarvátek mezi dvěma státostranami v zemi, republikány a demokraty. V těchto debatách se s železnou pravidelností stávají absurdní obvinění a ideologické floskule důležitějšími než jakákoliv praktická řešení.

Z reakcí veřejnosti na sociálních sítích je zřejmé, že čím dál tím více běžných obyvatel ztrácí trpělivost s handrkováním v řadách vládnoucí třídy a touží po skutečném řešení svých problémů. Lidé jsou unavení z nekompetentních politiků, kteří působí jako tiskoví mluvčí kapitalistických firem a korporací. Lidé jsou vyděšeni z nedostatku zájmu o jejich bezpečnost a blahobyt. V kontextu narůstající kriminality, problému bezdomovectví, masakrů ve školách a na pracovištích, policejní brutality a jiných problémů, získávají tak USA znovu čestný titul „nejrozvinutějšího státu třetího světa“.

 

Připravila redakce KOMINTERNet-Dialogu.

Uzávěrka 30. 3. 2023 ve 20:00.