Skip to content

Nezařazené

Federace odbojářů – sdružení antifašistů (FIR): 75 let vojenské aliance NATO

4. dubna 1949 dvanáct západních zemí – USA, Kanada, Francie, Velká Británie (tehdy s Maltou),
Itálie, Belgie, Dánsko (s Grónskem), Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Lucembursko a Island –
založilo „Severoatlantickou smluvní organizaci“ (NATO) coby západní vojenskou alianci. Založení
NATO bylo vyjádřením začátku „studené války“, rostoucího napětí mezi bývalými spojenci USA,
Francií a Velkou Británií na jedné straně a SSSR na druhé. Zkušenost ničivých následků války byla
v Evropě stále všudypřítomná, ale geopolitické vztahy na druhé straně Atlantiku se už začínaly
reorganizovat. Číst dál

Jak daleko je Afrika?

Pokus o analýzu programu Bojovníků za ekonomickou svobodu

Přesto, že africký kontinent představuje celou pětinu zemského povrchu a žije na něm jedna a čtvrt miliardy lidí, často je na tento kus země pohlíženo jako na domov velmi zaostalých kultur, kde žijí lidé, kteří si nevědí rady s civilizací, nechápou její hodnoty a principy, nedokáží racionálně rozhodovat o své zemi. Případně nás děsí migrační vlny směřující z Afriky do Evropy. Velká část xenofobní populace buď Afričany pohrdá nebo je považuje za bezohledné hlupáky, kteří se chtějí přiživovat na evropské “prosperitě” a odvolávají se na jejich kulturní, jazykovou a hygienickou nekompatabilitu s evropskou civilizací. Takové a podobné pohledy dokládají minimálně totální neznalost poměrů v Africe, jsou pozůstatky koloniálního rasismu a úspěchem buržoazní propagandy. Číst dál