Skip to content

AKEL (Kypr) k situaci na Ukrajině

Pokroková strana pracujícího lidu (AKEL) odsuzuje ruskou invazi na Ukrajinu a vyzývá k okamžitému příměří a stažení ruských vojsk z ukrajinských území. Vývoj v posledních několika dnech představuje ústup od Minských dohod. Zdůrazňujeme, že respektování nezávislosti a územní celistvosti států a nevměšování se do jejich vnitřních záležitostí představuje pravidla závazného mezinárodního práva. Jako taková musí být respektována všemi státy mezinárodního společenství.

Intenzivní militarizace, která se v posledních měsících v této oblasti rozvíjí, soustředěná na hlubší geopolitické přetahování mezi USA-NATO-EU na jedné straně a Ruskem na straně druhé, vytvořila obrovská nebezpečí pro bezpečnost a mír v Evropě i na mezinárodní úrovni. Odpovědnost za neprovedení balíčku opatření Minských dohod nesou všechny zúčastněné strany, včetně porušování individuálních i kolektivních práv občanů žijících na východní Ukrajině ukrajinskou vládou.

Opět se ukázalo, že dvojí metr uplatňovaný s úctou k mezinárodnímu právu se dříve či později obrátí proti všem, kdo se do takových praktik zapojí. A ještě více ubližují národům, což my na polookupovaném Kypru bohužel až příliš dobře víme.

Apelujeme na všechny zúčastněné strany, aby se vrátily na cestu diplomacie a dialogu. Katastrofální důsledky šíření válečné konfrontace postihnou i Kypr, což bude mít okamžité hospodářské a energetické důsledky v době, kdy je celé lidstvo již sužováno důsledky chudoby a pandemie.

 

24. února 2022, tiskové středisko ÚV AKEL, Nicosia