Skip to content

Africký roh proti imperialismu

Panafričané z Afrického rohu za osvobození a solidaritu (Horn of Africa Pan Africans for Liberation and Solidary – HOA PALS) chápe Roh jako Etiopii, Súdán, Keňu, Jižní Súdán, Džibuti, Ugandu, Somálsko a Eritreu. Z těchto osmi zemí jediná Eritrea nemá vztah s AFRICOMem (Africa Command; americké velitelství pro Afriku), což ji vystavuje neustálým hrozbám, sankcím a dalším formám napadání ze strany imperiální tvrze.

V sedmi zbývajících zemích má AFRICOM na Rohu asi jedenáct základen, což znamená, že v oblasti Afrického rohu má AFRICOM víc než třetinu trvalých nebo polotrvalých afrických základen. Když je rozdělíme podle jednotlivých zemí, tři základny jsou v Keni dvě v Džibuti, jedna v Ugandě a pět v Somálsku. Hrají různé úlohy, když třeba základny v Somálsku a Džibuti podporují USA a další západní mocnosti v získávání přístupu do Adenského zálivu, Indického oceánu a dalších vodních tras, aby získávaly, přivlastňovaly si a vyvážely ropu ve vlastním firemním zájmu.

Takto musíme chápat boj proti AFRICOMu jako nejen územní bitvu, ale i bitvu o vodní cesty – válečnou arénu často ponechávanou mimo rozhovory o militarismu a imperialismu. Právě po těchto vodních trasách se to, co se vytěží, dostává na západ. Jedním z hlavních cvičení vedoucích k využívání oceánů je Cutlass express – cvičení sil amerického námořnictva ve „východoafrických“ pobřežních oblastech a v západním Indickém oceánu. Mezi země Afrického rohu, které se na tom podílejí, patří Keňa, Somálsko, Súdán a Džibuti. I když AFRICOM tvrdí, že je v oblasti pro bezpečnost a ochranu afrických národů, víme, že jeho skutečný zájem je soustředěn na kapitalistické vykořisťování. Umístění a načasování základen AFRICOMu je sladěno s tím, jaké zdroje existují.

Například v roce 2009 bylo na hranici Konga a Ugandy otevřeno naleziště obsahující nějakých 1,7 mld. barelů (pro lepší představu: 1 barel = 42 amerických galonů, nebo, chcete-li, 159 litrů; pozn. překl.). Brzy nato byla celá oblast silně militarizovaná a z Ugandy se stal klíčový partner nadnárodních ropných konglomerátů.  Kolem roku 2012 černošský prezident Barack Obama příhodně oznámil, že na půdě Ugandy budou rozmístěni američtí vojáci, patrně aby zajali Josepha Konyho, vůdce malé vzbouřenecké skupiny. Načasování je rozhodující k pochopení skutečných zájmů těchto západních předáků – dokonce černošských a takzvaně afrických. Joseph Kony byl nejprve od roku 2012 téměř 6 let mimo Ugandu. Ve skutečnosti mnozí z nás, především jihosúdánští uprchlíci, kteří byli dopadeni na severu Ugandy, hledali azyl jinde nebo se vrátili do Jižního Súdánu. Za druhé, k rozmístění jednotek AFRICOMu došlo přesně v okamžiku obvinění, že někteří vysocí činovníci ugandské vlády se provinili přijetím úplatků od mezinárodních ropných společností, vytvářejíce čistou cestičku pro americký vojenský personál.

Většinou jste pravděpodobně slyšeli o filmu „Kony 2012“, jenž vedl k široké podpoře veřejnosti pro americkou vojenskou expansi do Afriky k „záchraně dětí“. Táž Obamova vláda, jež zdůvodnila záchranu dětí coby předpoklad k další militarizaci v Ugandě, také podepsala četná osvobození od plateb, čímž obcházela nařízení Kongresu, jež bránila Spojeným státům dodávat výzbroj do zemí, kde jsou vycvičováni dětští vojáci – zemí, jako je Jižní Súdán.

Pro nás je rozhodující být ostražití, když zazní určité výkřiky kolem jednotlivých „nepřátel“, když úmrtí afrických černochů, a dětí zvlášť, využité jako zbraně k dalšímu vykořisťování našeho lidu. Rozmístění těchto sil v Ugandě nemělo nic společného s Konym, ale mělo vše společné se zajištěním amerických ropných zájmů. Imperialisté manipulují s krizemi k prosazování svých vlastních národních zájmů. AFRICOM není na Africkém rohu kvůli bezpečnosti, stabilitě a prosperitě oblasti. Materiální dopady hovoří sami za sebe.

PALS z Afrického rohu a antiimperialismus

 

HOA PALS chápe, že dnešní policejní dohled v Africe, ať už AFRICOM, Francouzi, Británie atd. Nelze oddělit od základů právě těchto národních států. Ačkoli se zaměřujeme na osm zemí Afrického rohu, chápeme, že rozparcelovány a rozděleny evropskými kolonizátory byly mnohé africké státy, a tvrdíme, že naše osvobození může vzejít pouze ze sjednocení našich komunit na základě budování panafrického hnutí.

Budujeme organizaci, jež se snaží vzdělávat diasporu, vyzývá nás, abychom se učili a poučili a zvyšovali uvědomění, abychom se stali lepšími soudruhy pro osvobozenecké boje všude na světě. Primárně se zaměřujeme na základy politického vzdělávání, budujeme sítě vzájemné pomoci a spolupracujeme s podobně smýšlejícími organizacemi z diaspory.

HOA PALS poznává, že je odpovědností nás, těch v diaspoře, pochopit metodiku říše, abychom ji mohli snadno rozpoznat, až bude nasazena. Pomocí materialistické optiky chápeme AFRICOM jako součást dlouhé historie policejní, dozorčí práce v afrických státech. Řada národních států v oblasti stále hraje svou koloniálně přidělenou roli. To proto, že „nezávislost vlajky“ ve skutečnosti znamenala zostření imperialistických sevření, nikoliv skutečné osvobození.

Prostřednictvím AFRICOMu si například Uganda zachovává roli coby dozorčí policejní rameno imperialistů na Africkém rohu, vojenská moc zesilující konflikty v Jižním Súdánu, Kongu a dokonce Somálsku.

Musíme vidět západní militarismus a policejní dohled pro něj takový, jaký je – způsob, jak kontrolovat pohyb a potlačovat vzpouru v zájmu kapitálu. To je případ Somálska, Etiopie, Ugandy, Keni i všech afrických zemí.

Vypracovali jsme dva způsoby k objasnění těchto skutečností: Kampaň za zavření AFRICOMu v Somálsku (Campaign – Horn of Africa PALS (hoapals.org) ) a podrobnou zprávu o Tigraji (The Ongoing War in Tigray, Ethiopia – Horn of Africa PALS (hoapals.org) .

HOA PALS zahájil kampaň za zavření AFRICOM v Somálsku počátkem jara, aby zvýšil povědomí veřejnosti a začal pracovat na ukončení (takzvané) americké stínové války v Somálsku.

Jak bylo zmíněno výše, na Rohu je jedenáct základen AFRICOMu. V Somálsku je pět z nich. Před nějakými čtrnácti roky, ještě před oficiálním zřízením AFRICOMu, George Bush zahájil nevyhlášenou válku v Somálsku coby součást „války s terorismem“. Za vlády Baracka Obamy se prostřednictvím AFRICOMu útoky bezpilotních letounů na Africkém rohu zintenzivnily a vystupňovaly. To vše vyústilo do 249 ohlášených amerických vojenských akcí proti Somálsku od roku 2007, jež vedly k zavraždění tisíců lidí a k vyhnání stovek tisíc dalších.

I teď, i když některé americké jednotky jsou na Rohu přemístěny jinam, dochází v Somálsku pořád k agresivním akcím, včetně těch, jež probíhají za první černošské viceprezidentky Kamaly Harrisové. Válka v Somálsku je také umožněna spoluúčastí sousedních afrických zemí v západních vojenských silách.

HOA PALS chápe skutečnost, že důvod této války je zakořeněný v kapitalistickém vykořisťování. Pobřeží Somálska je u Indického oceánu, a je vstupním bodem na Arabský poloostrov a do Adenského zálivu. Právě proto, ať už jde o Somálsko, Ugandu či Tigraj, musíme být v našem chápání konfliktů ostře protiimperialističtí a materialističtí. Jinak můžeme naletět nástrahám neoliberalismu a podpořit imperialismus.

Proto si dáváme záležet na tom, abychom vytvořili jasné postoje a historické pozadí k záležitostem, které mají dopad na Afričany – černochy v oblasti Afrického rohu. Naše podrobná zpráva o Tigrajské válce byla příkladem práce na objasnění panafrikanistickou antiimperialistickou optikou. Zpráva končí:

Jako antiimperialisté se vehementně stavíme proti jakékoli intervenční politice Spojených států, Velké Británie a Evropské unie v oblasti, jež by podporovala západní hegemonistické geopolitické zájmy. Dále odsuzujeme všechny síly, které vyzbrojují dezinformace a senzacechtivost falšováním faktů, obrázků, videí a čísel, zejména západními sdělovacími prostředky a organizacemi na ochranu práv, rozsévajícími neshody, napětí a nepřátelství mezi všemi stranami konfliktu.

Zapřísaháme všechny, aby brali v úvahu probíhající konflikty v Etiopii a Eritreji, neboť jsou poháněny a posilovány funkcemi neokolonialismu, imperialismu a jeho zástupných aktérů, jež rozdmýchávají rostoucí materiální rozpory v oblasti.

A konečně podporujeme místní řešení konfliktů, dosažené Afričany – nikoli vázané na postupující imperialismus, neokolonialismus a další hanebné západní programy – neboť věříme v zákonité zastoupení a schopnost Afričanů na kontinentu dospět k vyřešení konfliktu mírovou cestou a nezávisle na západní agresi, destabilizaci a vytěžujících a vykořisťovatelských ekonomických zájmech.

Zpráva o Tigraji a Kampaň za odstavení AFRICOMu ze Somálska promlouvají ke klíčovým částem naží vize o budování lidového hnutí k demilitarizaci Afriky.

Aby mohli být afričtí černoši v jedné části Afrického rohu svobodní, potřebujeme, aby byla celá oblast a upřímně řečeno všechny africké národy sjednoceny. Jako panafrikanisté HOA PALS chápe, že máme odpovědnost jeden vůči druhému jako Afričanům. Jako takoví máme povinnost poučit se, pochopit a rozplést rozpory, které nás nutí propadat stejným imperialistickým hrám. Máme zodpovědnost bojovat za osvobození, ať se nacházíme kdekoliv na tomto světě. Máme zodpovědnost vybudovat lidové hnutí za demilitarizaci Afriky. Zatímco o tom, jak boj v daných souvislostech vypadá, by měli rozhodovat tito lidé, my si uvědomujeme, že musí mít kořeny v antiimperialismu.

 

 

Salome Paulová, 21. října 2021

The Horn of Africa Against Imperialism – Hood Communist