Skip to content

40. výročí syrské celonárodní stávky na Golanských výšinách

Sýrie: Kabinet potvrzuje, že okupované Golany zůstanou vždy syrské

 

Damašek, SANA – V den 40. výročí celonárodního úderu, který byl zorganizován na okupovaných syrských Golanech jako odmítnutí rozhodnutí o anexi, vláda zdůraznila, že okupované Golany vždy zůstanou syrsko-arabské a budou součástí syrského území.

Kabinet pozdravil občany Golan za jejich oddanost své identitě a jejich domovské zemi Sýrii a za jejich nezlomnost tváří v tvář nepřátelským okupačním praktikám.

Předseda vlády Ing. Hussein Arnous na týdenním zasedání kabinetu zdůraznil, že všechna ministerstva by měla každodenně zvyšovat úroveň práce, výroby a terénního sledování probíhajících projektů, zejména v sektorech služeb , elektrické energie, ropných derivátů a vody.

Zasedání také zdůraznilo nutnost překonat všechny překážky a nastavit ukazatele výkonnosti a řešit mezery a nedostatky, pokud se vyskytnou.

Arnous vyzval k urychlení dokončení digitální transformace, elektronických platebních služeb, kromě rozšíření center služeb občanům a tam poskytovaných služeb za účelem zkrácení času a úsilí.

 

V den 40. výročí  otevřené stávky budou Golany osvobozeny a navráceny do vlasti, do Sýrie

 

Damašek, SANA – U příležitosti 40. výročí generální otevřené stávky v roce 1982 občané okupovaných syrských Golan zopakovali věrnost syrské arabské identitě a bojují proti všem svévolným izraelským okupačním opatřením až do osvobození Golan a jejich návratu do vlasti, do Sýrie.

Boj, který zorganizovali Golanští občané 14. února 1982 a který trval šest měsíců, znamenal odmítnutí rozhodnutí izraelských okupačních úřadů vydaného 14. prosince 1981 o anektování okupovaných syrských Golan a uvalení izraelských zákonů na syrské území i občany.

Jakmile byla stávka ohlášena,  okupační síly provedly vojenské obležení vesnic a měst na Golanech, odpojily elektřinu a zabránily dodávkám potravin ve snaze je izolovat od vnějšího světa a donutit je skončit stávku a přijmout zákony okupantů.

Syřané na Golanech čelili nespravedlivému obležení a okupačním tlakům se stálostí, odporem a vedli zuřivé konfrontace s okupačními silami, z nichž nejdůležitější byla bitva o identitu, která se odehrála 1. dubna 1982.

Navzdory represím a zadržování a všem agresivním praktikám okupace za 55 let okupace občané Golan nadále čelili všem jejím plánům, včetně takzvaných „voleb do místní rady“, když v říjnu 2018 spálili sionistické volební karty před zraky ozbrojených okupačních sil jako výraz jejich důrazného odmítnutí pořádání těchto voleb ve vesnicích na Golanech.

Golanští občané také kategoricky odmítli plán osídlení postavit větrné turbíny  na ploše téměř 6000 dunumů zemědělské půdy ve vysídlených vesnicích Uyun al-Hajal, Mansoura a al-Taljiyat a vesnicích Majdal Shams, Masada, Ain. Oblast Qinya, Buq’ata a Tel al-Faras, kde občané v červnu 2019 a v prosinci 2020 uspořádali dvě generální stávky, aby zabránili okupantům ve výstavbě větrných turbín.

 

Ke 40. výročí generální stávky: Golanští občané potvrzují oddanost syrské identitě

 

Okupované syrské Golany, SANA – Občané okupovaných syrských Golan potvrdili svůj závazek vůči syrské arabské identitě, příslušnosti ke své vlasti a k nepřetržitému boji proti izraelské okupaci až do znovuzískání každého centimetru Golan své domovině – Sýrii.

„Občané Golan provedli historický úder proti rozhodnutí o anexi, které oznámili izraelští okupanti proti jejich vlasti, a proto odpověď byla prostřednictvím odolnosti a odporu a oznámení komplexního úderu  občanské neposlušnosti proti okupaci, aby zdůraznili svou oddanost syrské identitě a národnosti.“ uvedl Golanský lid v prohlášení ke 40. výročí celonárodní stávky.

„Navzdory tomu, že se okupantům nepodařilo stávku zastavit, izraelská okupace neopustila svou nepřátelskou povahu jako kterýkoli jiný okupant a dnes obnovuje své spiknutí prostřednictvím toho, čemu se říká „volba místních rad“ přidružených k její autoritě a zabírá území, aby  na nich postavila své větrné turbíny,“ dodalo prohlášení.

Závěrem v prohlášení zaznělo, že Sýrie se svým lidem a armádou zvítězí nad terorismem a agresí, takže domovina zůstane svobodná a silná a toto vítězství bude završeno navrácením celých Golan do vlasti.

 

Lidové shromáždění: Golany navždy zůstanou syrským územím

 

Damašek,  SANA – Předseda Lidového shromáždění Hammouda Sabbagh řekl, že okupované syrské Golany navždy zůstanou syrským územím a dodal, že vítězství nad sionistickou entitou a osvobození okupovaných Golan nevyhnutelně přijde díky odolnosti syrského lidu, armády a vedení.

Sabbagh během zasedání Lidového shromáždění ke 40. výročí celonárodní stávky na okupovaných syrských Golanech ocenil odolnost syrských občanů na okupovaných Golanech a jejich oddanost svým právům a odmítání všech praktik brutální sionistické entity.

Ve stejné souvislosti řada poslanců požadovala, aby mezinárodní společenství odmítlo rozhodnutí izraelských okupačních úřadů anektovat okupované Golany.

Později shromáždění projednalo řadu otázek souvisejících s každodenním životem lidí.

 

Občané Kunejtry a okupovaných Golan slaví 40. výročí celonárodní stávky

 

Kunejtra, SANA – Občané Kunejtry a okupovaných Golan si v pondělí připomněli 40. výročí všeobecné a otevřené národní stávky vyhlášené občany obcí na okupovaných Golanech 14. února 1982 jako odmítnutí rozhodnutí izraelských okupačních úřadů  připojit okupované Golany k sionistické entitě.

Guvernér Kunejtry Abdel Halim Khalil řekl: „Dnes si připomínáme hrdinství našich občanů a oběti mučedníků, civilistů a zajatců, těch, kteří položili své životy, aby bránili zemi a identitu navzdory aroganci okupantů, která má za cíl zrušit identitu syrských arabských Golan“.

Na opačné straně si občané Majdal Shamsu na okupovaných Golanech připomněli 40. výročí celonárodní stávky, když byla náměstí vyzdobena státními vlajkami a občané přišli z vesnic Buq’ata, Masada a Ain Qinya do sultána al-Atrash. Z náměstí v centru Majdal Shams  pochodovali na opačnou stranu Ain al-Tine.

Syrský osvobozený zajatec Sidqi Al-Maqt v prohlášení reportérovi SANA řekl, že po čtyřiceti letech od povstání lidu na okupovaných syrských Golanech jsme dnes odhodlanější postavit se okupantovi, odmítnout všechna jeho spiknutí a potvrdit že Golany jsou arabské a syrské území.

 

Sýrie vítá rozhodnutí Africké unie pozastavit členství v okupační entitě

 

Damašek, SANA – Sýrie přivítala rozhodnutí Africké unie (AU) pozastavit členství izraelské okupační entity jako pozorovatele v této organizaci.

„Toto rozhodnutí je obnoveným potvrzením podpory Africké unie spravedlivé věci palestinského lidu a ukazuje rostoucí izolaci uzurpující entity a odsouzení politiky agrese a rasové diskriminace, které řídí její chování, což je zjevným porušením mezinárodních legitimiyu,“ řekl v pondělí agentuře SANA oficiální zdroj z ministerstva zahraničí a krajanů.

 

Z českých organizací vyjádřilo v duchu stanovisek Světové odborové federace podporu syrským nárokům na navrácení okupovaného území  i třídně orientované Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska. Slova výkonného tajemníka OS ČMS na toto téma zveřejnila syrská tisková agentura SANA.

 

(přeložil MP)