Skip to content

Monthly Archives: Červen 2024

Nikos Mottas – Znásilnění Jugoslávie paktem NATO

Bylo to 24. března 1999 – před 17 lety (text vznikl r. 2016 – pozn. red.) – když ozbrojené síly NATO zahájily barbarské bušení proti lidu Jugoslávie. Několik kilometrů severně od řeckých hranic vtiskla Severoatlantická aliance vlčí smečky svou krví potřísněnou značku poslednímu velkému masakru 20. století. Bylo to tehdy, když se balkánský poloostrov opět stal akčním pólem imperialistů a Federativní republika Jugoslávie (nebo to, co z ní zbylo) se zřítila mezi mlýnské kameny euroatlantických zájmů.

Bylo to poprvé v historii NATO, kdy se rozsáhlá vojenská operace uskutečnila bez – alespoň konvenčního – souhlasu Rady bezpečnosti OSN. Účast ve zločineckých vládách členských států aliance (převážně USA, Spojeného království, Německa, Francie) si samozřejmě již našla vhodnou záminku: bylo to ukončení domnělé „agresivity“ vlády Slobodana Miloševiče v regionu Kosova. Aby ospravedlnili nadcházející vojenskou intervenci, byli vůdci gangu NATO (Clinton, Blair, Schroeder atd.) zapojeni do bezprecedentního veřejného politického nepokoje a předstírali, že se „starají“ o budoucnost albánské menšiny v Kosovu. Číst dál

Berlínská zeď a buržoazní lži

Autor: Nikos Mottas

9. listopad je mezníkem pro ty, kteří proměnili antikomunistickou propagandu v profesi. Je to den, kdy v roce 1989 začalo ničení takzvané „Berlínské zdi“.

Od té doby každoročně pozorujeme menší či větší fiesty o „pádu zdi“ a obnovení kapitalismu v Německé demokratické republice (NDR). Vítězové studené války na těchto fiestách zapojují svou antikomunistickou fantazii, aby oslavili „velkou událost“ – například v roce 2014, během 25. výročí, byla mezi oficiálními hosty v Berlíně mizerná loutka mezinárodního imperialismu Michail Gorbačov.

Více než 27 let (psáno r. 2016 – pozn. red.) v rámci pomluv proti skutečně existujícímu socialismu vedou buržoazní historiografie, buržoazní média i různí oportunisté válku překrucování historie Berlínské zdi. Záměrně haní Německou demokratickou republiku a úspěchy socialistické výstavby, zatímco se pokoušejí manipulovat evropské a mezinárodní veřejné mínění známou, protivědeckou a antihistorickou rovnicí mezi komunismem a fašismem. Číst dál

Evropské volby 2024 — KS Řecka (KKE): Současný spor o dominantní politiku je třeba vyjádřit

9.června 2024 se v Řecku bude konat hlasování do Evropského parlamentu, kde bude zvoleno 21 europoslanců země. Komunistická strana Řecka (KKE) a dalších 30 politických stran se účastní voleb. Je třeba připomenout, že v předchozích evropských volbách v roce 2019 získala KKE 5,35 % a získala dva europoslance.

Po celém Řecku se konají shromáždění KKE. Její kádry navštěvují pracoviště, dělnické a lidové čtvrti a vyzývají lidi, aby v nadcházejících volbách volili stranu.

KKE svou účastí v evropských volbách ukazuje, že byla jedinou stranou, která s pocitem odpovědnosti včas varovala lidi před neměnným protilidovým a reakčním charakterem EU.

KKE se může dívat lidem do očí. Není svázána velkými zájmy (myšleny zájmy velkých kapitalistických hráčů – pozn. red.). Proto stojí v popředí bojů za práva dělnické třídy, zemědělců, osob samostatně výdělečně činných, vysokoškoláků, mládeže, mužů a žen. Číst dál

Evropské volby 2024 — Řecko: Hlasování pro KS Řecka (KKE) vysílá antiimperialistické a protiválečné poselství

Evropské volby v Řecku: Hlas pro KKE vysílá antiimperialistické a protiválečné poselství

Důležitým rozdílem ve volební kampani, kterou KKE vede s cílem agitovat pracující, je ten, která se týká mezinárodního vývoje, zapojení EU a Řecka do imperialistické války na Ukrajině a také do masakru palestinského lidu.

Všechny buržoazní politické strany zamlčují vývoj na válečných frontách a skrývají příčiny konfliktů, odpovědnost EU, ale i USA a NATO.

Na rozdíl od buržoazních stran KKE poznamenává, že Evropská unie má spolu s USA a NATO vedoucí roli v imperialistických válkách a intervencích. Podporuje Izrael, okupační stát, který podnítil genocidu proti palestinskému lidu. Silně jej financuje a vyzbrojuje, aby proléval krev palestinského lidu. Podporuje imperialistickou válku Saúdské Arábie proti Jemenu a ve jménu boje proti Húsíům, pod záminkou ochrany plavby, zřídila vedle americko-britské operace Guardian prosperity imperialistickou operaci Aspides (Štít). Společně zapalují oblast Rudého moře, čímž znásobují riziko všeobecného požáru. Číst dál

Stanovisko redakce Kominternetu k volbám do Evropského parlamentu

O víkendu 8. a 9. června se v členských zemích EU otevřou volební místnosti u příležitosti voleb do Evropského parlamentu. I když i v České republice je možné zaznamenat nesouhlas s členstvím v EU, který se projevil i volební účastí více subjektů, jež otevřeně proklamují zájem z Unie vystoupit, žádná z těchto zájmových skupinek nepředkládá v mnoha ohledech alespoň náznak řešení současné krizové situace. 

Jejím nejnebezpečnějším důsledkem je světová válka. EU je jejím významným, relativně samostatným aktérem, jak správně ve svých stanoviscích uvádí Komunistická strana Řecka (KKE – jejich překlad přikládáme níže). EU však není nahodilým politickým uskupením bez sociálně-ekonomických kořenů, je politickým vyjádřením konkrétních korporátních skupin současného kapitalistického světa. Je jedním z hlavním imperialistických ekonomických bloků, aktivně se účastnících a eskalujících světovou válku. Tato skutečnost má pochopitelné dopady nejen na možnosti mírového soužití lidí, sociálně-ekonomická práva a životní podmínky, ale také na reálnou suverenitu zemí a národů. Udržovat nadále země a národy v tomto žaláři s hesly o reformě často i základních, vstupních kamenů EU, je život ohrožující. Volat po návratech k “původnímu poslání evropské integrace” je nepochopením toho, že tyto základy mají hlavní podíl na současném charakteru EU. Navrhovat vystoupení z EU bez souběžných kroků, které protrhnout řetězy dekadentního kapitalismu, může být pochopitelným a zoufalým voláním o pomoc lidových mas, nikoliv však realistickým politickým programem.  Číst dál

Operace Streaming: Nová americká zpravodajská operace ke zkreslení kubánské historie

Upravit z rozmaru historická fakta a přizpůsobit je příběhu, který škodí suverenitě národů, je opět sázkou vlády USA proti kubánskému národu. To je to, o čem je výpověď, kterou tyto noviny před několika týdny umocnily, týkající se operace amerických speciálních služeb koncipovaných – když ne – za účelem „změnit režim“ na Kubě.

Operace Streaming, což není příliš nový termín, má mimo jiné za cíl přepsat historii Kuby, poskytnout přeslazený popis kapitalismu před rokem 1959 a samozřejmě představit obílenou verzi neokolonie a roli USA v této historii.

Jejich cílem je rozložit to, co nazývají oficiální verzí kubánské historie, a ovlivnit zejména mládež. Vycházejí ze skutečnosti, že Kuba čelí nejen ohromným peripetiím ekonomické situace, ale také procesu větší složitosti reality s existencí nových ekonomických aktérů a jejich sociálním dopadem.

Usilují proto o to, aby po šesti desetiletích konečně zvítězilo myšlení a hodnoty promytého, idylického kapitalismu, zbaveného katastrofy, kterou tento systém s sebou nese pro velkou většinu v nerozvinutých zemích a stále více v prvním světě.

Za tímto účelem mají mediální stroj a zdroje, aby se pokusili prosadit v digitálních sociálních sítích, ve kterých hyperbolizují jak problémy, kterými zde trpíme, tak výhody takzvaného amerického snu, to vše formulované vládou USA, která, jak bylo oznámeno, zaručí v roce 2024 pro tyto účely nejméně 50 milionů dolarů. Číst dál

Che Guevara: „Šel jsem ke komunismu kvůli Stalinovi“

Autor: Nikos Mottas.

Původně publikováno v atexnos.gr

Ernesto Che Guevara je nepochybně historickou postavou komunistického hnutí 20. století, která přitahuje zájem lidí z široké škály politických ideologií. V letech následujících po jeho zbabělé vraždě v Bolívii se Che stal revolučním symbolem pro různé marxisticky orientované, levicové a progresivní strany a organizace – od trockistů po militantní leninisty a od sociálních demokratů po anarcholibertariány. Značný počet těch, kteří obdivují argentinského revolucionáře, sebe identifikují jako „antistalinisté“, nenávidí a proklínají Stalina, zatímco často odkazují na takzvané „zločiny“ Stalinovy éry. Co je protimluv a ironie historie, je následující: Sám Che Guevara byl obdivovatelem Josifa Stalina. Číst dál