Skip to content

Monthly Archives: Březen 2024

Korespondenční volba a její širší souvislosti

Stanovisko a argumenty redakce Kominternet Dialogu

V současné době se projednává návrh zákona, který má umožnit občanům ČR žijícím v zahraničí korespondenční volbu do zákonodárného sboru ČR. Návrh již prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Současná právní úprava umožňuje občanům ČR nacházejícím se v době voleb v zahraničí volit osobně ve volebních místnostech, které jsou zřizovány na zastupitelských úřadech (velvyslanectví, konzuláty). Volby v zahraničí dozorují tzv. zvláštní volební komise, které jsou tvořeny pouze úředníky – oproti běžným okrskovým volebním komisím na území ČR, které se skládají z jednoho jmenovaného zapisovatele (většinou úředníka), zástupců kandidujících politických stran a placených brigádníků. Číst dál

„Nádherná Amerika“ (1)

(Jiná, zakrývaná a zalhávaná tvář USA)

Pro stoupence kapitalismu jsou Spojené státy americké prý tou nejcivilizovanější a nejdemokratičtější“ zemí na světě. Sama skutečnost, nejen období vzniku těchto států, ale i druhá polovina 20. století a až do současnosti, nasvědčuje o něčem zcela jiném.

Spojené státy americké vnikly 4. 7. 1776 vyhlášením Nezávislosti na Velké Británii.

Co do velikosti jsou 3. na světě (9 831 214 km2), co do počtu obyvatel na 3. místě na světě (327 652 594). Pokud jde o státní zřízení – jde o federativní prezidentskou republiku. (Wikipedie) Číst dál

Předmluva redakce Kominternet Dialogu k cyklu Nádherná Amerika

Po poměrně rozsáhlé redakční diskuzi a domlouvání s autorem přistupujeme k postupnému zveřejňování textů rozsáhlého cyklu Nádherná Amerika našeho soudruha, spolupracovníka a přítele Doc. RSDr. Zdeňka Košťála, CSc. Obsahuje celkem 12 analytických textů, čtyři závěrečné shrnující texty a předmluvu napsanou speciálně pro toto vydání. Děkujeme autorovi za vykonanou práci, otevřenou komunikaci a za souhlas s publikováním seriálu, přestože věděl, že k některým jeho postupům a závěrům zaujímáme kritické stanovisko. Číst dál

Osobní zkušenosti z Ghany  

V souvislosti s článkem ODKAZ bych rád přispěl pár osobními poznatky z mé nedávné návštěvy Ghany.
Základní charakteristiky země

Ghana je rozvojová, avšak na africké poměry poměrně ekonomicky silná západoafrická země, jejíž hrubý domácí produkt je srovnatelný se Slovenskem či Běloruskem. Na druhou stranu distribuce bohatství, které pramení i z její surovinové základny – zejména zlato (odtud koloniální název “Zlatonosné pobřeží”), diamanty, z plodin pak zejména kakao, je ve srovnání s těmito zeměmi mnohem více nerovnoměrnější. Číst dál

Kominternet Dialog k situaci v zemědělství a stanovisko Evropské komunistické aktivity

Stanovisko redakce Kominternet Dialogu k situaci v zemědělství v ČR

Zveřejňujeme stanovisko Evropské komunistické aktivity, s jehož obsahem se plně ztotožňujeme. Podporovali jsme a podporujeme také protesty pracujících zemědělců v ČR, i když je jejich vlastnická a zájmová struktura částečně odlišná například od zemědělců ve Francii, Německu, Nizozemí, Itálii či v Řecku. Po likvidaci JZD, státních statků a dalších společensky vlastněných podniků v ČR převážilo ve zbytku zemědělství velkovýrobní hospodaření (subjekty nad 50 ha obhospodařují cca 90% zemědělské půdy) ovládané většinou obchodními společnostmi. Třída malých a středních rolníků téměř zanikla. Číst dál

Stanovisko k protestům zemědělců

Odborové sdružení Čechy, Moravy, Slezska plně podporuje protesty českých zemědělců zaměřené na řešení současného neutěšeného stavu v českém zemědělství.

Vnímáme současnou tíživou situaci českých zemědělců a neadekvátní českou vládní politiku dotací, výkupních cen zosobňující vysoké marže pro obchodníky, nedostatečné ochrany českého trhu proti levným nekvalitním zahraničním potravinám a dovozu zemědělských levných zemědělských komodit. Číst dál