Skip to content

Monthly Archives: Leden 2023

PANORAMA – 4. týden 2023

Další růst globální sociální nerovnosti

 

Pravidelná zpráva organizace Oxfam o příjmových a majetkových nerovnostech už ve svém titulku „Přežijí jen ti nejbohatší” parafrází evolučního principu trefně shrnuje neuspokojivý stav a trend současného globálního kapitalistického systému, který nutně vede k neustálému rozevírání nůžek mezi chudými a bohatými, resp. vlastníky kapitálu a vrcholovým managementem na straně jedné a širokou vrstvou pracujících na straně druhé.

 

Rozdíly mezi chudými a bohatými se za loňský rok opět zvětšily, a to tak dramaticky, že jde pravděpodobně o největší nárůst nerovností od druhé světové války. Zvětšující se nesouměřitelnost nespočívá pouze v rychlejším zbohatnutí kapitalistů, ale také v prohloubení chudoby na straně druhé. Pro mnohé z nich jde bez přehánění o holé přežití. Každý 10. obyvatel země chronicky trpí hladem. Bezmála dvě miliardy pracujících na to žijí v zemích, kde inflace překonala růst mezd, a tudíž reálně chudnou, což pro nemálo z nich znamená omezení výdajů zajišťujících důstojný a zdravý život. Číst dál

EVROPSKÁ UNIE – CEPOL: Seminář proti „levicovému extremismu“

Souvislosti (poznámka redakce Kominternet-Dialogu)

 

Dne 21. 1. 2023 přinesl deník Komunistické strany Řecka Rizospastis krátký článek o přípravě eurounijních institucí na pokračování represí proti lidem. Konkrétně se jedná o iniciativu organizace zvané CEPOL (The European Union Agency for Law Enforcement Training, jde v podstatě o eurounijní policejní akademii).

V prvé řadě je třeba upozornit na skutečnost, že se nejedná o nahodilou aktivitu. Rozsáhlé útoky na základní životní práva, tj. práva sociální a ekonomická, prostoupily celou Evropu a další země světa (až na výjimky jdoucí svojí vlastní cestou, kterých je však málo), začaly již na počátku 90. let 20. století a dosud pokračují. Tento trend nezměnily žádné z buržoazních stran v žádné ze zemí, ať vládl kdokoliv (od konzervativců přes liberály, od sociálních demokratů k oportunistickým socialistickým a komunistickým stranám). Zároveň však od téže doby rostly také útoky na občanská a politická práva ovládané většiny lidí. Číst dál

Panorama – 12. – 19. 1. 2023

Systematické sledování domácích médií v týdnu mezi 12. a 19. lednem by mohlo snadno vyvolat dojem, že hlavním a téměř jediným problémem světa je, zda bude v České republice zvolen za prezidenta bývalý generál nebo podnikatel. Výsledek prvního kola a diskuse, která se následně rozpoutala, velmi plasticky reflektují stav české společnosti. K analýze výsledku se vrátíme na konci tohoto textu, ale velmi důležité jsou souvislosti  v širším měřítku.

Události na světové scéně však byly také velmi výrazné. Rozhodně není možné říci, že žijeme v době klidu, pohody a harmonie. Snažili jsme se tedy vybrat reprezentativní vzorek světových událostí, které jsme rozdělili do dvou tematických oddílů: Události ve světě kapitálu a reakce lidového hnutí. Na závěr hodnotíme mezidobí prezidentské volby v ČR před blížícím se druhým kolem. Číst dál

Panorama – 2. týden 2023

Babiš „nevinen“

 

V pondělí 9. ledna byl Městským soudem v Praze zproštěn obžaloby v kauze zneužití dotace Evropské unie na vybudování Farmy Čapí hnízdo Andrej Babiš, předseda politického hnutí ANO 2011, poslanec, bývalý ministr a předseda vlády a současný kandidát na prezidenta republiky. Rozsudek není pravomocný, státní zástupce si ponechal lhůtu na případné odvolání.

Andrej Babiš byl v roce 2022 označen časopisem Forbes za pátého nejbohatšího občana ČR, s majetkem 107,8 mld. Kč. Bylo proto namístě očekávat, že jeho případné potrestání, pokud k němu vůbec dojde, bude jen symbolické. Číst dál

Stanovisko redakce Kominternet-Dialogu k volbě prezidenta ČR

Ve dnech 13. a 14. ledna 2023 se uskuteční první kolo přímé volby prezidenta ČR; pokud žádný z kandidátů nezíská 50 %, bude následovat ve dnech 27. a 28. ledna druhé kolo, kdy se o křeslo na Hradě utkají dva nejsilnější kandidáti z kola prvního.

Režimní sdělovací prostředky a instituce, drtivá část tzv. opozice a „alternativní“ scény se tímto tématem velmi intenzivně zabývají, plní jím stránky svých novin, časopisů, internetových stránek, pořadů a aktivity. Vytváří dojem, jako by volba jednoho z kandidátů mohla zásadním či významným způsobem ovlivnit život obyvatel naší země. Pokládáme tuto kampaň za trik, který má tak či onak odvézt pozornost od zásadních událostí dneška, ale také od podstaty společensko-politického systému ČR a jeho reprezentantů. Jeho účelem je svést veřejnost na hřiště vykolíkované a kontrolované nynějším kapitalismem, kde se hraje za jeho organizace a podle jeho pravidel. Proto jsme se rozhodli apelovat na voliče prostřednictvím tohoto stanoviska. Číst dál

Na poválečné obnově Ukrajiny pracující nevydělají

Česká vláda servilně podporuje Zelenského režim ve válce a jak je pro české vlády příznačné, mnohdy je při tom papežštější než papež. Nezasvěcenému pozorovateli by se mohlo zdát, že sázkou na tuto kartu může ČR vydělat při poválečné obnově. Opak je však pravdou.

Zásadním problémem číslo jedna je to, že vláda ČR neslouží a nezastupuje zájmy lidu téhle republiky. Druhým, neméně zásadním problémem je to, že jakožto vláda protektorátní nezastupuje příliš ani zájmy českých kapitalistů. Otevření obrovského trhu s levnou pracovní silou povede k odlivu investorů ze střední Evropy. K tomu ostatně už dochází řadu let, kdy jsme svědky toho, že řada továren zde uzavírá své provozy po skončení daňových a jiných výhod a přesouvá je jinam. Na rozsáhlých pláních českých průmyslových zón (čti skladišť a montoven) se tak bude prohánět leda vítr. Maximálně se posílí jejich skladovací a distribuční funkce. Opět tu nebude žádná přidaná hodnota. Číst dál

Američtí pracující potřebují garanci placené nemocenské

Začátkem prosince podepsal prezident Joe Biden návrh zákona, který nutí železničáře a jejich velké, ziskové zaměstnavatele přijmout smlouvu, která nezahrnovala placenou nemocenskou, což byl ústřední požadavek odborů železničářů. Kongres vypracoval dohodu, která měla odvrátit ekonomické důsledky blížící se stávky železničářů, ale pokrokové hlasy jako senátor Bernie Sanders trvaly na tom, že každá dohoda musí zahrnovat sedm placených dnů nemocenské. Poté, co hrstka senátních republikánů stála placené nemocenské v cestě, demokraté nakonec přistoupili na dohodu bez ní.

Tento okamžik, promarněná příležitost ke zlepšení pracovních podmínek, volá po širší diskusi o tom, jak celostátně pracujícím federální záruka placené nemocenské chybí. Zákon o rodinných a zdravotních dovolených (FMLA) vyžaduje pouze nejvýše dvanáct týdnů neplacené nemocenské. Podle Institutu hospodářské politiky může neplacená nemocenská „způsobit bolestivý zářez do měsíčního rozpočtu“, zejména u osob s trvalejšími nemocemi. Obzvlášť problematické je proto, že každý pátý civilní pracovník, celkem 33 milionů lidí, placenou nemocenskou nemá. Číst dál

NOVOROČNÍ POSELSTVÍ Světové odborové federace 2023

Drazí kolegové,

Rok, který se blíží ke svému konci, byl dalším rokem významných bojů v dlouhé historii SOF. 18. sjezd Světové odborové federace, který se konal v italském Římě ve dnech 6.-8. května 2022 pod heslem „Společně pokračujeme v uspokojování našich současných potřeb – proti imperialisticko-kapitalistickému barbarství“, nepochybně představuje velký milník pro mezinárodní třídně orientované odborové hnutí. Tento historický 18. sjezd znovu připomněl antiimperialistický a protifašistický charakter SOF a její oddanost boji za osvobození dělnické třídy z kapitalistických okovů.

Rok 2022 byl poznamenán zostřením soupeření imperialistů o kontrolu nad globálními zdroji a trhy. Ruská invaze a válka na Ukrajině podkopávají nezadatelné právo národů na život v míru, vyvolávají zároveň vážné následky a ovlivňují životní podmínky dělnické třídy celosvětově. Číst dál

Omezování lidských práv v EU

Když se před více než deseti lety začaly v EU pod záminkou boje proti komunistickému „totalitarismu“ omezovat také formální politická a jiná práva, argumentovaly antisystémové strany nejen proti nesprávnému, nebezpečnému a účelovému srovnávání komunismu a nacismu, nejen proti historickému revizionismu, který podobné kroky doprovázel a doprovází, ale varovaly také před tím, že se tyto kroky vládnoucí třídy časem zákonitě rozšíří proti dalším politickým silám, ale především proti právům většiny lidí. Praxe ukázala pravdivost této prognózy.

Zřejmě posledním příkladem takového kroku je změna trestního zákona v Polsku, kde může až tříletý trest odnětí svobody dostat ten, kdo „vyrábí, eviduje nebo dováží, vlastní, prodává, nabízí, skladuje, uchovává, prezentuje, převádí nebo vystavuje v tištěné, elektronické nebo jiné podobě (…) komunistické symboly a myšlenky. Změna začne platit počátkem března 2023 a je jen otázkou, jaký dopad bude mít na vlastníky knih, plakátů, filmů, hudby a dalších podobných materiálů se zmíněnou symbolikou (včetně období PLR), jak bude zacházeno s akademiky, kteří o podobných tématech bádají a přednášejí? Bude jim to zakázáno? Číst dál

Pád vlády na Slovensku

Po necelých troch rokoch od volieb na Slovensku padla menšinová vláda.

Vláda padla na základe hlasovania o nedôvere. Návrh na odvolanie vlády podala strana SaS, ktorá nedávno odišla z koalície. Nedôveru vyhlásilo 78 zo 150 poslancov. Hlasovanei bolo tesné, veľký význam mali preto aj nezaradení poslanci.

Vláda Eduarda Hegera bola prezidentkou Čaputovou odvolaná a bola poverená výkonom funkcie s obmedzenými právomocami. Možnosti ďalšieho vývoja sú: predčasné voľby, časovo neohraničená vláda v demisii, zostavenie novej koalície alebo úradnícka vláda.

Silné strany ako Hlas, SMER a Sme rodina  ktoré sú podľa prieskumov a ich politických názorov schopné zostaviť spoločnú koalíciu, ďalej fašistické strany a revizionistická KSS sú za predčasné voľby. Číst dál

Účtování za Milošem Zemanem (k poslednímu vánočnímu poselství)

Prezident ČR Miloš Zeman vystoupil dne 26. 12. 2022 před televizními kamerami, aby přednesl své vánoční poselství. Od začátku výkonu svého mandátu si vybral toto datum, čímž změnil desítky let trvající zvyklost. Předchozí prezidenti, ať již v dobách budování socialismu, nebo po restauraci kapitalismu, hovořili vždy 1. 1. (počínaje Klementem Gottwaldem). Zeman se tím dle svých slov snažil obnovit tradici T. G. Masaryka, který se k občanům ve 30. letech 20. století obracel rovněž v týž den. Na otázku, která se nám vkrádá na mysl, zda je možné obnovovat tradici něčeho, co ani tradici nemělo, odpovězme alespoň tak, že i tato symbolika náleží k bizáru současného systému, politického režimu a jeho představitelů. Číst dál