Skip to content

Monthly Archives: Říjen 2022

Panorama – 43. týden

Schválen státní rozpočet ČR na rok 2023

 

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 26. října 2022 v 1. čtení projednala návrh státního rozpočtu na rok 2023 s odhadovaným schodkem státního rozpočtu 295 mld. Kč, tj. o 80 mld. Kč nižším než novelizovaný rozpočet na rok 2022. Ve střednědobém výhledu Ministerstvo financí ČR navrhuje schodek rozpočtu ve výši 280 mld. Kč pro rok 2024 a 260 mld. Kč v roce 2025. Číst dál

Panorama – 42. týden

Cílem dnešní Panoramy je prezentovat co nejkompletnější průřez událostí ve světě a vysvětlit je v kontextu epochy, kterou prožíváme.

 

Dělnické hnutí:

Stávky a protestní akce  sílí po celé Evropě. Lidé reagují na stupňující se protilidový útok monopolů a vlád všech politických odstínů a dávají jasně najevo, že dochází prostor a ochota k dalšímu utahování opasků. Společným jmenovatelem protestních akcí je boj za podstatné zvýšení mezd, proti neúnosnému zdražování a boj za humánní pracovní podmínky, proti elastickým formám práce a neúnosné intenzitě páce. Lidé také vyjadřují strach z nedostatečného teplotního komfortu a dopadů energetické krize v zimních měsících. Číst dál

Projev Michalise Papanikolaoua, generálního tajemníka UITBB (Mezinárodního odbor. svazu stavebnictví a staveb. materiálů) na ženském semináři v Bangladéši 10. října 2022

Vážení kolegové z NCWF,

drazí přátelé,

Je mi velkou ctí a poctou vidět vás všechny na tomto setkání o ženách ve stavebnictví a vést diskusi o tom, jak můžeme praktickým způsobem zlepšit roli a postavení žen. Je mi velkým potěšením, že zde vidím všechny tyto ženy, což není v západních zemích obvyklý pohled, protože bohužel není mnoho žen, které pracují ve stavebnictví.

Dovolte mi začít poděkováním NCWF a jejímu vedení za uspořádání tohoto setkání žen. Ráda bych také poděkoval všem váženým hostům, kteří poctili toto setkání svou přítomností. Jsem si jistý, že diskuse, která bude následovat, za účasti nás všech zde přítomných, stejně jako diskuse a usnesení, budou při zlepšování situace žen ve stavebnictví velmi nápomocné. Číst dál

P o t k a N [ Pár Odborářských Tlachů, Klepů A Novinek ] III/2022

pro členy a příznivce odborů v ČR i jinde

aneb o čem se jinde nedočtete

 

»žijeme v naději a pracujeme tvrdě« (heslo skotských socialistů)

Více na http://www.wftucentral.org 

 

* * * * * * *

S T Á V K A !   

 

Vážení členové a příznivci odborů,

společenská situace v ČR i ve světě se vyvíjí nežádoucím směrem, k horšímu, alespoň pokud jde o obyčejné lidi. Nůžky mezi bohatými a chudými v kapitalistickém světě se stále rozevírají a na obzoru není síla schopná tento jev alespoň zbrzdit – tedy kromě odborů. Nedejte se mýlit obecně uznávaným obrazem, že jde o pracovní síly, a to ještě jen ve výrobní a na ni navazujících sférách; své odborové organizace mají lékaři a zdravotní i další pečovatelské složky, učitelé a další – nebudu vyjmenovávat, určitě bych na někoho zapomněl, a v posledních letech se organizují i penzisté, především v rámci Mezinárodních odborových svazů Světové odborové federace. Organizované svazy mají zbraň – nebo, připadá-li někomu, že to je příliš ostré slovo – nástroj: stávku. Nabízím pár slov o tom, jak široce ji využívají.

Je to přinejmenším k zamyšlení. Číst dál

Panorama – 41. týden – novinky Světové odborové federace

Připomínka Mezinárodního dne odborové akce za mír – 1. září 2022

V návaznosti na související rozhodnutí nedávného 18. Světového odborového kongresu SOF potvrzuje dřívější rozhodnutí znovu zavést Mezinárodní den odborové akce za mír na 1. září, což je datum,  kdy nacistické Německo zaútočilo na Polsko, den, který se považuje za začátek druhé světové války.

Letošní Mezinárodní akční den má zvláštní význam, protože připomíná obrovská nebezpečí a hrozby pro světový mír, které se nebezpečně vystupňovaly po ruské invazi na Ukrajinu. Vyvrcholení nebezpečí a ohrožení světového míru je výsledkem imperialistických geopolitických plánů, zejména USA a paktu NATO. Naprostou realitou je, že svět čelí fázi extrémního zintenzivnění politické, ekonomické a vojenské konkurenční soutěže zaměřené na kontrolu a využívání ekonomických zdrojů naší planety. Číst dál

Deset minut po dvanácté

Demonstrace odborové konfederace, české prokapitalistické a prorežimní centrály s červeno-oranžovým nátěrem, nesla název Pět minut po dvanácté. Byla to demonstrace proti chudobě, na které se na tribuně prezentovali ti bohatší. Upřímně se přiznám, že jsem právě díky takovým organizátorům a díky obsahu i zmíněným požadavkům necítil velkou lítost, když jsem se na demonstraci z rodinných důvodů nedostal. O nic jsem nepřišel.

Podobného názorů nezakrývajícího skepsi bylo více lidí. Tisíce či desetitisíce dalších zaměstnanců. Demonstrovalo se proti chudobě jako proti špatnému počasí, bez odsouzení příčin, systému, který chudobu generuje a bez požadavků, které přinášejí řešení a ne záplaty na sametové iluze.

Pět minut po dvanácté uplynulo. Deset minut po dvanácté (těch deset let ukolíbaných „levicovou vládou i prezidentem“, kdy se nic nedělo) je už prostor, kdy se dá zhodnotit oprávněnost předchozího odstupu i nedůvěry. Číst dál

Volební kretenismus „alternativy“

Ještě v dobách, kdy se „alternativa“ (opět v závorkách, protože svým vedením žádnou alternativu nepředstavuje) nenazývala „alternativou“, resp. kdy neexistovala, zaznívala pravidelná volání po vysoké účasti lidí u voleb všech druhů. Od koho? Kupodivu nejčastěji od stran, které se samy nazývaly protisystémové, tedy např. od KSČM. Jak bývalo toto volání odůvodňováno? Účast u voleb je údajně největší občanskou cností, prostřednictvím voleb můžeme provádět změny, a kdo se voleb neúčastní, ať si prý potom nestěžuje na poměry, měl právo je změnit! Pakliže tyto názory hlásala formálně protisystémová, tedy protikapitalistická KSČM, vidíme další důkaz její systémovosti, sepjetí s kapitalistickým systémem. Přes všechen úpadek KSČM hlásá podobné názory dál. Dnes už na to není sama, připojila se k ní téměř celá „alternativa“. Při jaké příležitosti? Při příležitosti poslední komunálních a senátních voleb. Číst dál

Vlastní cestou

Nadšené slogany proti chudobě, mobilizace a radikální fráze boháčů z odborové konfederace dávají dost jasně znát, že je zde něco neupřímného a shnilého. Nedůvěra těch, kteří jsou mimo struktury žlutých odborů a pro které otázka práv zaměstnanců neskončila „udemonstrováním se“ a kosmetickými požadavky, je spolu s úbytkem členů dostatečným vysvědčením, kam to s odbory dopracovala konfederace, jejíž exponenti za 30 let „práce“ způsobili ve společnosti to, že pojem „odbory“ působí skoro jako sprosté slovo. Nedivme se. Tento pocit je postaven na bezpráví vykonávaném roky na zaměstnancích, kterých se nikdo nezastal a které zradily vlastní „transformované“ odbory v čele s tak hlasitě řečnícími papaláši, kapitálem štědře placenými bossy. Číst dál

Panorama – 40. týden

63. výročí založení Čínské lidové republiky

Čínská lidová republika pod vedením KS číny byla založena dne 21. září 1949 na zasedání Čínského lidového politického poradního shromáždění 1. funkčního období a následně slavnostně vyhlášena 1. října 1949 Mao Ce-tungem na pekingském Náměstí Brány nebeského klidu slovy „Číňané povstali“. Nová vláda okamžitě uzákonila pozemkovou reformu, znárodnila průmyslovou výrobu a započala s vyhlašováním kampaní (programy gramotnosti, očkování, zvýšení kvality zemědělství atd.). Za další významné kampaně by se daly pokládat Boj proti třem a pěti zlům. Nejprve byla zavedena kampaň proti třem zlům v roce 1951, namířená původně proti statkářům a bohaté buržoazii. Lidová Čína rovněž v říjnu 1950 vyslala do Severní Koreje na 500 000 dobrovolníků Čínské lidové osvobozenecké armády, nazvané Čínskou dobrovolnickou armádou pod vedením Pcheng Te-chuaje. V roce 1956 byla vyhlášena pod heslem „Ať rozkvétá sto květů umění, ať soupeří sto škol učení“ Kampaň Sta květů, v jejímž rámci byli intelektuálové vyzváni, aby dali kritikou podněty pro další zlepšení země i KS Číny. Dále následovala kampaň proti pravičákům (1957). Následoval “Velký skok”, což byla oficiální politika Čínské lidové republiky v letech 1958–1962, která měla skokem nastartovat industrializaci pomocí radikálních ekonomických a politických opatření. Součástí bylo také zavádění tzv. lidových komun, což měly být soběstačné správní jednotky podílející se na ekonomice státu. Další významnou složkou Velkého skoku bylo tavení oceli, kdy si každá komuna budovala vlastní malé vysoké pece, ve kterých se následně tavila ocel. Hlavním úkolem bylo zvýšit produkci oceli.  Číst dál

Panorama – 39. týden

Kuba – uzákonenie manželstiev osôb rovnakého pohlavia

 

Národné ľudové zhromaždenie na Kube 27. septembra zlegalizovalo homosexuálne manželstvá. Proces uzákonenia sa začal v 2019 keď vláda oznámila plány na ich legalizáciu. Uzákoneniu predchádzalo referendum na túto tému, ktorú podporili dve tretiny účastníkov referenda (hlasovalo 6 mil. občanov Kuby, za boli 4 milióny).

Na Kube sa za toto uzákonenie zasadzovali minimálne od 2017 miestne LGBT+ skupiny. LGBT+ skupiny sa Ďalej stavali aj proti tomu aby táto otázka nebola predkladané verejnému hlasovaniu.

V občianskom zákonníku bola teda zmenená formulácia z “manželstva muža a ženy” na “zväzok dvoch osôb”. Číst dál

Ochrana přírody na úkor lidí?

Na přelomu července a srpna letošního roku došlo k zatím největšímu zaznamenanému lesnímu požáru v historii České (potažmo i Československé) republiky. Požár trval zhruba 3 týdny a zasáhl zhruba 1060 hektarů v prostoru Národního parku České Švýcarsko s přesahem i do sousedního Německa. Do likvidace ohně se zapojilo postupně na 6000 hasičů (profesionálních a dobrovolných), 400 kusů techniky, včetně helikoptér a letadel ze zahraniční pomoci (Itálie, Švédsko, Slovensko, Polsko a Německo). Při likvidaci pomáhaly i další složky integrovaného záchranného systému a státní správy. V důsledku požáru došlo k evakuaci cca 500 lidí a poškození i obytných domů. Jenom odhad nákladů na zásah činil 300 milionů korun. Vláda schválila poskytnutí mimořádných prostředků pro pokrytí nákladů při zásahu v Hřensku. Suma 225 milionů korun zahrnuje odměny pro hasiče, dobrovolné hasiče, ale také peníze pro Ústecký kraj či Zdravotnickou záchrannou službu hlavního města Prahy. Odhad škod pro místní podnikatele živené především turistickým ruchem je kolem 150 milionů. Pro zatím nevyčíslitelné jsou škody na ekosystémech lokality. Odhaduje se také uvolnění až 150 kilotun CO2 do ovzduší. Takto rozsáhlý požár ohrožující mimo jiné životy obyvatel v hustě zalidněné kulturní krajině České republiky vyvolává řadu otázek o smyslu existence velkoplošných bezzásahových území u nás vůbec. K přehodnocení úlohy národních parků vyzval již např. saský ministerský předseda. Číst dál