Skip to content

Monthly Archives: Září 2022

Panorama – 38. týden

Komentovaný týden byl velmi bohatý na události. Na první pohled by se mohlo zdát, že spolu nesouvisí, že se prostě staly v rámci vlastního kontextu, ale skutečnost je úplně jiná: všechny jsou součástí základní dialektiky epochy, ve které žijeme, vyvěrají z ní, determinují je shodné vztahy. Žijeme v období imperialistické fáze kapitalismu (a to přesto, že ne všechny státy mohou být charakterizovány jako imperialistické na základě dosud nepřekonané Leninovy analýzy), kterou hlavně určuje rozpor dvou kapitálových center USA a Číny. Tento rozpor se následně nejzřetelněji materializuje ve válečném konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Projevuje se však prakticky ve všem, co se odehrává na zeměkouli. Generální tajemník KS Řecka ve svém projevu minulý týden v Soluni správně uvedl, že EU je beranidlem USA a Rusko Číny. Polem jejich střetu je Ukrajina. Číst dál

Panorama – 37. týden – Ukrajinská protiofenziva  

V posledních několika dnech probíhá intenzivní protiútok ukrajinských sil na východě země. Od dlouho nahlašované operace se očekávalo, že se bude odehrávat na jihu Ukrajiny. Tudíž v místech, která byla dosud ve válce dějištěm nejtvrdších bojů. Ukrajinské vedení ale prohlašuje, že zprávy o chystané ofenzivě na jihu byly záměrným manévrem, který měl odvést pozornost od skutečného cíle ofenzivy. Tím je zatím Charkovská oblast, nacházející se na severovýchodě Ukrajiny poblíž ruských hranic. I přes čerstvost a nepřehlednost zpráv se zatím skutečně zdá, že je ukrajinská ofenziva úspěšná ve svých počátečních fázích. Rychlost, se kterou bylo ovládnuto poměrně velké území, není pro tuto válku typická (alespoň ne v nynější fázi). V následujících odstavcích se pokusíme vyvodit z nejnovějšího vývoje závěry a nastínit varianty vývoje následujícího.

Číst dál

Panorama – 35.-36. týden – Demonstrace na Václavském náměstí 3. 9. 2022 a její dozvuky

K účasti

 

Dne 3. 9. 2022 se v Praze na Václavském náměstí uskutečnila demonstrace pod názvem Česká republika na 1. místě. Oficiálními organizátory a svolavateli akce byli nestraníci Jiří Havel a Ladislav Vrábel, v minulosti aktivisté často bizarního a nebezpečného boje proti očkování a pandemickým opatřením (jakkoliv s povinným očkováním ostře nesouhlasíme a mnohá opatření proti pandemii lze označit za protilidová) z iniciativy Chcípl pes. Odhady počtu účastníků se velmi různí. Někteří podporovatelé shromáždění hovoří o 150 – 200 tisících lidí, policie účast odhadla na cca 70 tisíc lidí, kritici mají i tento počet za nadhodnocený.

Množství účastníků se každopádně pohybovalo v řádech desetitisíců, což bylo nejen pro nás překvapující. Údiv byl patrný také z reakcí všech buržoazních médií – hlavního proudu, i těch tzv. alternativních. Číst dál

Panorama – 35.-36. týden – K odkazu M. S. Gorbačova

Netradičně se vracíme k události, která má kořeny na konci srpna. Konkrétně 30. 8., kdy zemřel poslední generální tajemník KSSS a jediný prezident SSSR M. S. Gorbačov. Jeho smrt samozřejmě nepatří k zásadním událostem krizí a válkami zmítaného imperialistického světa, reakce na působení této osobnosti však obráží krizi lidového, dělnického i komunistického hnutí, jakož i rozklad všech buržoazních teorií, názorů, škol. Ty zaznívaly především od smrti M. S. Gorbačova do jeho pohřbu 3. 9. 2022.

Ani výše zmíněná krize by zřejmě nebyla dostatečným důvodem pro naše vyjádření. Vyjadřujeme se proto, že jsme k tomuto tématu veřejně stanovisko nikdy nevydali a naopak síly, jež se hlásí k marxismu-leninismu, ho v českých zemích propírají velmi často. Proto máme za užitečné zmínit náš postoj. Číst dál

Pracovní podmínky v kapitalismu

Chtěl bych se s vámi podělit o svoji osobní zkušenost, která se týká špatných pracovních podmínek a vykořisťování.

Před několika lety jsem pracoval v továrně, kde jsme měli paní ředitelku, která neuměla jednat s lidmi, neměla cit, byla arogantní a křičela na zaměstnance. Paní ředitelka byla dle svého myšlení a způsobu života maloměšťačka. Nebyla však majitelkou továrny, majitelé továrny byli Němci.

Když tehdy jeden zaměstnanec potřeboval dovolenou kvůli tomu, aby mohl vozit svého nemocného otce k lékaři a vysvětloval to paní ředitelce, paní ředitelka mu na to suverénně řekla, že ji jeho otec nezajímá a také mu řekla, že mu dovolenou nedá. Zajímaly ji jen peníze a výkony. Číst dál

Marxistická starostka si v bohatém městě získala voliče

Předmluva redakce Kominternet-Dialogu:
Zveřejňujeme rozhovor se starostkou Grazu (Štýrského Hradce) Elka Kahrovou, která zastupuje Komunistickou stranu Rakouska (KPÖ), protože podobných mediálních výstupů úspěšné komunistické představitelky ze země rozvinutého imperialistického státu mnoho není, v českém a slovenském prostředí snad žádný.

Číst dál

ALARMující glosa

Glosy se většinou týkají jednoho užšího tématu, názoru, článku. Nebývá běžným zvykem vztahovat je k obecnějším otázkám. Přesto jsem se do tohoto úkolu pustil. Není jednoduchý, zvláště pro autora, který s psaním glos příliš zkušeností nemá, a musí se držet, aby ho ťukání do klávesnice nesvedlo k analýze. Takže mi držte palce.

Mám ve zvyku čerpat informace o současném dění z různých zdrojů, zejména internetových. Na sledování mainstreamu, jak se dnes pseudomoderně říká hlavním sdělovacím prostředkům, to chce mít žaludek. Jenže vím, že by s tímto prostředím člověk ztrácet kontakt neměl. Přeci jen mnohé vypovídá o vývoji a stavu vládnoucí moci, její propagandy, represe a vymývání mozků. Vedle různých zahraničních médií však dominantně sleduji alternativní portály z ČR. Přídavné jméno alternativní by se slušelo dát do uvozovek, navíc uvozovky u různých webů by byly jinak velké a výrazné. To by si však zasloužilo další vysvětlení, na které nyní není prostor. Číst dál