Skip to content

Monthly Archives: Srpen 2022

Nejen odbory nesouhlasí s odvody peněz ze státních lesů

Státní podnik Lesy české republiky má v letošní roce odvést do státního rozpočtu 3,81 miliardy Kč. Naposledy odvedl 2,5 miliardy Kč v roce 2018. Ministerstvo zemědělství a potažmo vláda argumentují zvyšující se cenou dřeva (která také výrazně mimo jiné napomohla udržet podnik v loňském roce v černých číslech a letos rovněž přispívá k lepšímu hospodářskému výsledku, nicméně její růst se ve III. kvartálu zastavil a poklesl) a zvýšenou potřebou financí v důsledku války na Ukrajině.
Proti tomuto kroku se vymezily odborové organizace působící u LČR, které oprávněně upozorňují, že podnik má z minulých let značné deficity v oblasti investic , zejména stavebních. Odborové organizace také připomínají roky 2014–2017, kdy došlo k drastickému čerpání rezerv podniku, které vedlo až k nedostatku prostředků na jeho řádný chod. Rovněž přišly s názorem, že takovéto odvody jsou v rozporu s programovým prohlášením vlády, kde je napsáno, že peníze do státního rozpočtu se ze státního podniku tahat nemají. Tento názor sdílejí i koaliční Piráti. Číst dál

Mike Davis o smrti, organizování, politice, klimatických změnách

Koncem června jsem napsal Miku Davisovi, jestli by se mnou nechtěl udělat rozhovor.

Jeho odpověď: „Pokud vám nevadí dlouhá cesta do SD (na jih Dakoty; pozn. překl.), rád si s vámi popovídám. Jsem v nevyléčitelném stádiu metastázové rakoviny jícnu, ale pořád jsem na nohou a kolem domu.“

Davis si nebere servítky. Přesto umí vyprávět některé historky. Třeba tuhle: Narodil se ve Fontaně, vyrostl v El Cajonu, 60. léta strávil v předních liniích radikálních politických hnutí v Los Angeles, kde vstoupil do komunistické strany po boku Angely Davisové. Ze solidarity jí daroval auto – třešničku, Chevrolet z roku 54. O měsíc později se na stranickém mítinku zeptal, jak se jí líbí, jenže se dozvěděl, že údajně vybouchla baterie a „laskavý“ mechanik souhlasil, že jí ji zdarma vezme. Číst dál

Panorama – 30. – 31. týden

Česko (a souvislosti ze světa)

 

Požár v Českém Švýcarsku

 

24. července zasáhl velký lesní požár národní park České Švýcarsko. Vyhořela plocha o rozloze asi 1060 hektarů, plocha zásahu dosáhla až 3600 hektarů a na likvidaci požáru se podílelo asi 1000 hasičů. K 5. srpnu byla již většina požáru zlikvidována, ale stále se objevují nová menší ohniska. Během hašení došlo k několika zraněním a shořelo několik domů, požár se však naštěstí obešel bez obětí na životech. Příčina vzniku požáru se vyšetřuje.

Dvě třetiny spáleného území byly už předtím zničeny kůrovcovou kalamitou, proti které nebylo od roku 2019 zasahováno. Nepokácené suché stromy vznik a šíření požáru velmi usnadnily. Číst dál

Ke dvěma projevům Petra Fialy – 2. část

Redakce Kominternet-Dialogu přináší druhou část rozboru dvou projevů předsedy vlády ČR Petra Fialy, které přednesl v červnu a červenci tohoto roku. Pokouší se zasadit je do kontextu vývoje, konfrontovat slova s praxí a na základě marxistické analýzy představit také některé vlastní návrhy řešení pravděpodobně největší obecné krize kapitalismu od r. 1989 ve světovém měřítku i v ČR. Snažíme se analyzovat rovněž některé širší souvislosti témat, o nichž v projevu byla řeč.

Dne 6. 7. přednesl Petr Fiala před Evropským parlamentem projev, v němž představil témata a priority předsednictví České republiky v Radě EU. Projevu i předsednictví předcházela kampaň v režimních sdělovacích prostřednictvích hlavního proudu, jež za účasti premiéra „hrdě“ zdůrazňovaly, jak se chystáme na vládnutí, řízení Evropy. Číst dál

Milostný dopis všem, kteří se vyhýbají odvodům

The New York Times jmenují a zostuzují ukrajinské muže, kteří raději utekli ze země, než aby zůstali a zabíjeli Rusy pro Washington, protože bylo nezákonné, aby muži vojenského věku odešli, a protože jejich krajané jsou na ně naštvaní, a protože to je New York Times.

Zostudili Vovu Klevera, který řekl: „Násilí není moje zbraň. Nemůžu střílet Rusy.“

Zostudili jiného Volodymyra, jehož příjmení bylo odepřeno, který řekl: „Podívej se na mě. Nosím brýle. Je mi 46. Nevypadám jako klasický bojovník, nějaký Rambo, který může bojovat s ruskými vojáky.“

A těm mužům mohu jen říci: Miluji tě. Číst dál

Předseda Japonské KS vydal prohlášení ke 100. výročí založení strany

Předseda Japonské komunistické strany (JCP) Shii Kazuo uspořádal 14. 7. tiskovou konferenci v budově Diet (Japonského parlamentu), aby zde učinil prohlášení ke 100. výročí založení strany (15. 7. 1922).

Shii řekl: „Po 100 let JCP statečně čelila všem překážkám, bez ohledu na to, jak byly velké, aby hájila veřejný zájem a dosáhla míru, demokracie, svobody, rovnosti a společenského pokroku.“

Popsal hlavní charakteristiky 100 let existence JCP: Nikdy nezradila lid za žádných okolností ve svém úsilí o dosažení společenského pokroku; byla ochotna se reformovat na základě vědeckého socialismu; a cenila si spolupráce s lidmi, aby změnila politiku. Číst dál

Ke dvěma projevům Petra Fialy – 1. část

V uplynulém měsíci pronesl předseda vlády ČR Petr Fiala dva projevy, z nichž první byl přenášen v přímém přenosu televizními stanicemi a byl adresován, jak se z vládních kruhů interpretovalo, zejména občanům ČR. Druhý zazněl 6. 7. před plénem Evropského parlamentu ve Štrasburku a Fiala v něm chtěl představit priority českého předsednictví v Radě EU.

Ačkoliv nepřeceňujeme roli podobných rétorických cvičení a už vůbec ne vliv současné ČR v Evropské unii, v Evropě a ve světě, považujeme za užitečné pokusit se rozebrat tento příklad uvažování politických představitelů vládnoucí třídy v naší zemi.

Vezmeme to chronologicky dle pořadí projevů a jejich jednotlivých částí. V první části rozboru se zaměříme na první projev. Číst dál

Nový protikomunistický útok proti KS Venezuely a dělnickému hnutí

21. července se Komunistická strana Venezuely (PCV) stala cílem nové agrese, která demonstruje represivní eskalaci vlády Nicolase Madura proti bojům dělnického a lidového hnutí, jež konfrontuje přizpůsobování se neoliberalismu a vládní politiku, která ničí mzdy dělníků.

Událost se odehrála v kontextu masivní mobilizace, již svolala Jednotná odborová platforma s požadavkem, aby byly zrušeny pokyny Národního rozpočtového úřadu (ONAPRE), které výrazně snižují platy a kolektivní práva dělníků veřejné správy. Vláda se prostřednictvím kanceláře starosty obce Libertador (Caracas) a Strany PSUV (Sjednocené soc. strany Venezuely) pokusila porušit politické a demokratické právo dělníků na provedení jejich mobilizace tím, že rozmístila zastrašující skupiny a represivní státní orgány po celé trase mobilizace plánované Jednotnou odborovou platformou. Tuto praxi vyvíjely po mnoho let diktátorské, sociálnědemokratické a sociálnědemokratické vlády – poslední dvě jmenované se seskupily v paktu „Punto Fijo“ – aby zastrašily a potlačily dělnické a lidové boje v 60., 70., 80. a 90. letech minulého století. Číst dál