Skip to content

Monthly Archives: Srpen 2022

Ke dvěma projevům Petra Fialy – 2. část

Redakce Kominternet-Dialogu přináší druhou část rozboru dvou projevů předsedy vlády ČR Petra Fialy, které přednesl v červnu a červenci tohoto roku. Pokouší se zasadit je do kontextu vývoje, konfrontovat slova s praxí a na základě marxistické analýzy představit také některé vlastní návrhy řešení pravděpodobně největší obecné krize kapitalismu od r. 1989 ve světovém měřítku i v ČR. Snažíme se analyzovat rovněž některé širší souvislosti témat, o nichž v projevu byla řeč.

Dne 6. 7. přednesl Petr Fiala před Evropským parlamentem projev, v němž představil témata a priority předsednictví České republiky v Radě EU. Projevu i předsednictví předcházela kampaň v režimních sdělovacích prostřednictvích hlavního proudu, jež za účasti premiéra „hrdě“ zdůrazňovaly, jak se chystáme na vládnutí, řízení Evropy. Číst dál

Milostný dopis všem, kteří se vyhýbají odvodům

The New York Times jmenují a zostuzují ukrajinské muže, kteří raději utekli ze země, než aby zůstali a zabíjeli Rusy pro Washington, protože bylo nezákonné, aby muži vojenského věku odešli, a protože jejich krajané jsou na ně naštvaní, a protože to je New York Times.

Zostudili Vovu Klevera, který řekl: „Násilí není moje zbraň. Nemůžu střílet Rusy.“

Zostudili jiného Volodymyra, jehož příjmení bylo odepřeno, který řekl: „Podívej se na mě. Nosím brýle. Je mi 46. Nevypadám jako klasický bojovník, nějaký Rambo, který může bojovat s ruskými vojáky.“

A těm mužům mohu jen říci: Miluji tě. Číst dál

Předseda Japonské KS vydal prohlášení ke 100. výročí založení strany

Předseda Japonské komunistické strany (JCP) Shii Kazuo uspořádal 14. 7. tiskovou konferenci v budově Diet (Japonského parlamentu), aby zde učinil prohlášení ke 100. výročí založení strany (15. 7. 1922).

Shii řekl: „Po 100 let JCP statečně čelila všem překážkám, bez ohledu na to, jak byly velké, aby hájila veřejný zájem a dosáhla míru, demokracie, svobody, rovnosti a společenského pokroku.“

Popsal hlavní charakteristiky 100 let existence JCP: Nikdy nezradila lid za žádných okolností ve svém úsilí o dosažení společenského pokroku; byla ochotna se reformovat na základě vědeckého socialismu; a cenila si spolupráce s lidmi, aby změnila politiku. Číst dál

Ke dvěma projevům Petra Fialy – 1. část

V uplynulém měsíci pronesl předseda vlády ČR Petr Fiala dva projevy, z nichž první byl přenášen v přímém přenosu televizními stanicemi a byl adresován, jak se z vládních kruhů interpretovalo, zejména občanům ČR. Druhý zazněl 6. 7. před plénem Evropského parlamentu ve Štrasburku a Fiala v něm chtěl představit priority českého předsednictví v Radě EU.

Ačkoliv nepřeceňujeme roli podobných rétorických cvičení a už vůbec ne vliv současné ČR v Evropské unii, v Evropě a ve světě, považujeme za užitečné pokusit se rozebrat tento příklad uvažování politických představitelů vládnoucí třídy v naší zemi.

Vezmeme to chronologicky dle pořadí projevů a jejich jednotlivých částí. V první části rozboru se zaměříme na první projev. Číst dál

Nový protikomunistický útok proti KS Venezuely a dělnickému hnutí

21. července se Komunistická strana Venezuely (PCV) stala cílem nové agrese, která demonstruje represivní eskalaci vlády Nicolase Madura proti bojům dělnického a lidového hnutí, jež konfrontuje přizpůsobování se neoliberalismu a vládní politiku, která ničí mzdy dělníků.

Událost se odehrála v kontextu masivní mobilizace, již svolala Jednotná odborová platforma s požadavkem, aby byly zrušeny pokyny Národního rozpočtového úřadu (ONAPRE), které výrazně snižují platy a kolektivní práva dělníků veřejné správy. Vláda se prostřednictvím kanceláře starosty obce Libertador (Caracas) a Strany PSUV (Sjednocené soc. strany Venezuely) pokusila porušit politické a demokratické právo dělníků na provedení jejich mobilizace tím, že rozmístila zastrašující skupiny a represivní státní orgány po celé trase mobilizace plánované Jednotnou odborovou platformou. Tuto praxi vyvíjely po mnoho let diktátorské, sociálnědemokratické a sociálnědemokratické vlády – poslední dvě jmenované se seskupily v paktu „Punto Fijo“ – aby zastrašily a potlačily dělnické a lidové boje v 60., 70., 80. a 90. letech minulého století. Číst dál