Skip to content

Monthly Archives: Červenec 2022

Posílení severozápadních hranic SSSR. Válečný konflikt s Finskem 1939

Úvod redakce: Na konci června zaslal doc. Zdeněk Košťál, náš soudruh a spolupracovník, redakci Kominternet-Dialogu k posouzení a případnému využití svůj článek o válce SSSR s Finskem r. 1939-1940. Text jsme podrobně prostudovali a předkládáme ho našim čtenářům. Považujeme však za nutné připojit k němu několik poznámek.

Výklad historických souvislostí tzv. zimní války, jejích příčin, průběhu a následků, který je zaměřen především na politické a mocenské souvislosti, považujeme za pravdivý, přesný a přínosný. Plně se s ním ztotožňujeme. Můžeme jen doplnit, že i buržoazní zdroje včetně českého tisku hlavního proudu před více než deseti lety zveřejnily informaci o tom, že tehdejší Finsko válku záměrně vyprovokovalo, protože mělo od nacistů přislíben zisk rozsáhlých území v rámci připravované invaze do SSSR. Viz https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/archivy-finsko-valku-s-moskvou-vyprovokovalo-40104170 Číst dál

STAN bez okolků: Jaký pomník sobě postavilo pražské vedení?

V souvislosti s korupčně – dekadentní kauzou pravice spjatou s děním v Dopravním podniku města Prahy, na pražském magistrátu, na radnici Prahy 10 a na ministerstvech školství a vnitra nezbývá, než skončit s hledáním decentních výrazů a říct naplno, co náleží tomuto lidskému septiku.

 

Byli to právě STAN spolu s Piráty, kteří jsou zodpovědní za déletrvající kolaps našeho hlavního města, za pokračující zaprodání developerům a spekulantům, jeho diletantské vedení primitivními antikomunisty a neoliberály. Bylo to toto vedení, které v Dejvicích strhlo Koněvův pomník, vyškrtlo jeho jméno ze seznamu čestných občanů a kdo přejmenovává jeho ulici na Žižkově. Byli jsme svědky antikomunistické a rusofobní masturbace pražských pseudopolitiků, kteří sami sobě nakonec postavili pomník z nejvýraznějších. Číst dál

Stávkový barometr

V celé Evropě pracující v řadě sektorů reagují stávkami a jinými formami protestu na mnohostranné stupňování tlaku proti nim. Narůstající příjmová nejistota, snahy monopolů a jejich vlád přenést na pracující „turbulence“ v mezinárodní ekonomice, „náklady“ na „energetickou transformaci“ a důsledky eskalace imperialistického soupeření vyvolávají reakci pracujících, jejichž jádrem je zápas za podstatné zvýšení mezd a lepší pracovní podmínky. Není náhodou, že se jedná hlavně o pracující v odvětvích, jako je doprava a spoje, která byla tvrdě zasažena během pandemie. Tato odvětví zaznamenala statisíce propuštěných, nedostatečnou ochranu zdraví zaměstnanců, ohromné škrty mezd a pracovních práv. Tento tlak pokračuje i dnes. Logické a oprávněné jsou pak stávky v letectví a to po celé Evropě. Pracující byli dlouhodobě  pod ohromným tlakem, během koronaviru jich bylo propuštěno na statisíce, mnozí zůstali bez výplat, zatímco letecké společnosti inkasovaly státní dotace. Číst dál

Rozklad veřejné dopravy v Pardubickém kraji

Od 12. června zajišťují provoz autobusových linek veřejné hromadné dopravy v Pardubickém kraji noví dopravci, vybraní na základě výběrového řízení. Nahradili tak především podniky privatizované bývalé Československé státní automobilové dopravy (ČSAD), v posledních letech spadající v tomto kraji pod společnosti Arriva (vlastněnou Německými drahami – Deutsche Bahn, které vlastní německý stát) a ICOM transport (vlastněnou rodinou Kratochvílů, spojenou s pochybnou privatizací části ČSAD v 90. letech a trestními kauzami zakladatele ICOMu Zdeňka Kratochvíla, amnestovaného exprezidentem Klausem, k jehož největším sponzorům Kratochvíl patří). Číst dál

Panorama – 27. týden

1) Válka na Ukrajině a souvislosti

 

Oběti války

 

Ukrajinské ministerstvo zahraničí zveřejnilo 9. července odhad 32 700 zabitých ruských vojáků během jejich invaze, probíhající od 24. února. Kromě toho vyčíslilo ztráty jednotlivých typů zbraní a vojenské techniky ruských ozbrojených sil.

Měsíc starý ukrajinský odhad vlastních ztrát uvádí odhad 10 tisíc zabitých, 30 tisíc zraněných a 5 600 zajatých vojáků Ukrajiny.

Ukrajinský odhad zabitých ukrajinských civilistů k 7. červenci činí minimálně 28 081. Téměř 800 mrtvých civilistů uváděly k 7. červenci takzvané lidové republiky Donbasu. Zaznamenáno je 34 zabitých cizinců ze 17 zemí, mezi nimi jeden Čech (a žádný Slovák).

Rusko dle dostupných zdrojů své odhady obětí na jakékoli straně bojiště nezveřejňuje. Číst dál

OS ČMS: Podpořte české pracující! Nechceme platit na politiku ukrajinské oligarchie!

Včera byla zveřejněna zpráva o výdajích VZP za současnou léčbu ukrajinské migrace. Ačkoli tato zpráva a vyhlídky na další výdaje nebyly nijak komentovány, přesto se hodí připomenout, že nejen za konflikt, ale za dlouhodobou ukrajinskou krizi a politický (i morální) marasmus, doplácí čeští pracující na úkor své životní úrovně, na úkor budoucnosti nastupujících generací. Přehršel vlajek ukazujících, že konformní jsou znovu papežštější než papež, nezakryje to, že nás ukrajinská buržoazní vláda dostala do krize – a ještě má tu drzost nás poučovat i nám diktovat (o čemž svědčí cenzurní zásahy arogantního ukrajinského velvyslance). Dopláceli jsme až příliš na ty, kteří zvedli hnědý mor z hrobu. Ukrajina je opravdu rozkradená země, přístup do EU by z ní udělal černou díru na dotace – a její oligarchové by byli ještě bohatší, což je taky jejich cíl. Česká třídně orientovaná centrála nesmí stát stranou, nesmí mlčet.

Číst dál

Lekce z tropického dne: K demonstraci proti zdražování

V našem hlavním městě, konkrétně v jeho naprostém epicentru pod svatováclavským pomníkem, byla v nejtropičtějším dnu v sobotní pravé poledne demonstrace „obrozené levice“, která žádala něco, co při všech kritických slovech zní až nesmyslně plytce a stejně odtrženě od reality, jako pojem „levice“ a její novodobí hodnostáři, kteří pracujícího neviděli ani z rychlíku. Účast zajistili vlastní, splněno. Udemonstrujeme se tedy k smrti, ale „nic na tomto světě se nezmění“, jak by v jiné souvislosti dodal básník.

Číst dál

Prohlášení Svazu komunistů Ukrajiny: O válce a úkolech dělnické třídy

Obecné hodnocení charakteru vojenské operace (SVO) ze strany Svazu komunistů Ukrajiny (SKU) se obecně shoduje se zprávou komunistických a dělnických stran ze dne 24. února 2022, již podpořil i SKU.

V této válce se na Ukrajině střetly dvě imperialistické skupiny světového kapitálu: mezinárodní kapitalistická unie zemí vedená USA a NATO a mezinárodní kapitalistická unie zemí vedená ruským státním a monopolním kapitálem. Některé z nejbohatších zemí světa (Čína, Indie a další) zatím přímo do rozpoutaného konfliktu nevstoupily, ale vyčkávají, odhadují vyhlídky jeho vývoje. Souhlasíme se závěrem, že počátek tohoto válečného konfliktu je součástí kontrarevolučního ničení socialismu v SSSR a restaurování kapitalismu v postsovětském prostoru. Číst dál

Panorama – 25.-26. týden

(komentovaný přehled událostí z domova a ze světa)

 

Krize imperialismu a její projevy

 

Summity na pozadí krize – summit NATO v Madridu

 

Ve dnech 28. – 30. 6. probíhal summit vojensko-politického paktu NATO ve španělském Madridu. Odehrával se na pozadí stále se vyostřujících vnitroimperialistických rozporů mezi dosavadním mocenským hegemonem světa, NATO v čele s USA na jedné straně a na druhé straně Ruskem, Čínou a jejich spojenci.

Jak se očekávalo, členské státy NATO včetně zcela závislých polokolonií ČR a SR jednomyslně odsouhlasily další kroky v rámci zapojení paktu do proxy války, kterou vede NATO prostřednictvím loutkového kyjevského režimu proti Rusku. O jakých konkrétních krocích vedoucí síly NATO rozhodly? Číst dál

Martin Peč (OS ČMS): Projev na konferenci „SÍLA PROTIÚTOKU V BOJI PRACUJÍCÍ TŘÍDY PROTI CHUDOVĚ, VÁLCE, VYKOŘISŤOVÁNÍ“

Athény 18. června 2022

 

Vážení soudruzi,

vážení reprezentanti a členové hostitelské organizace PAME,

vážení soudruzi z dalších bratrských organizací Světové odborové federace,

předem Vám děkuji za možnost, aby se jediná česká třídně orientovaná odborová centrála zúčastnila této konference na velmi aktuální téma.

Spolu s vlnami pandemie koronaviru a s počátkem krize na Ukrajině na Českou republiku udeřila očekávaná krize. Je to krize silnější než minulé. A dopadá na pracující a na tzv. střední třídu, která ještě nedávno vzývala kapitalistickou konjunkturu a loajálně pasivně přihlížela ke všem nemocem neoliberalismu. Číst dál