Skip to content

Monthly Archives: Říjen 2021

Několik poznámek ke knize „Socialismus a třicet let obnoveného kapitalismu“

Významným, ačkoli v současné situaci nedoceněným příspěvkem k posouzení dějin československého socialismu se v minulém roce stala kniha Zdeňka Košťála „Socialismus a třicet let obnoveného kapitalismu“ (OREGO, Praha 2020).

Hlavní náplní knihy je polemika s dnes běžným a oficiálním tvrzením, že socialistické státy „sovětského bloku“ se hospodářsky zhroutily a vzhledem k bídnému stavu svého hospodářství neměly jiné východisko než obnovit kapitalismus. Za pomoci citací různých zdrojů autor dokazuje, že ekonomická situace ČSSR nebyla před kontrarevolucí zdaleka tak špatná, jak se dnes tendenčně tvrdí, a že za 40 let budování socialismu bylo dosaženo mimořádného, bezpříkladného růstu a všestranného pokroku, i přes dílčí obtíže. Za hlavní příčinu pádu socialismu v „sovětském bloku“ označuje chybnou politickou linii sovětského vedení, nastolenou v Chruščovově éře a dovršenou Gorbačovem a Jelcinem, tedy linii postupné kapitulace před imperialismem a obnovy kapitalismu. Číst dál

Poštovní služba je služba, nikoli kšeft

Předpokládá se, že levně a účelně doručí poštu, ne že ji promění v zisk. Což dělá.

 

Podnikoví ideologové nikdy nepřestanou žvanit o tom, že vládní programy by měly fungovat jako podnik.

Skutečně? Jaké podnikání by si vybrali? Farmaceutičtí šmelináři? Ropní magnáti? Peněžní manipulátoři na Wall Street? Miliardáři, zbohatnuvší na špičkových technologiích? Podvodníci s cenami letenek?

Dobrá zpráva je, že velká většina lidí tohle podnikatelské žvanění nebere. Ve skutečnosti Američané ohromili samolibé pravičácké privatizátory konkrétním vyjádřením v loňském hlasování, poměrem 2:1, že naše Americká poštovní služba by neměla být „provozována jako podnik“. Opravdu drtivá většina, včetně poloviny Republikánů, říká, že doručování pošty by mělo fungovat jako „veřejná služba“. Číst dál

Mezinárodní odborový svaz veřejných a spojených služeb: PROHLÁŠENÍ NA PODPORU 76. VÝROČÍ SOF

Světová odborová federace – MEZINÁRODNÍ ODBOROVÝ SVAZ VEŘEJNÝCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB

 

»DŮSTOJNÝ ŽIVOT PRO PRACOVNÍKY VEŘEJNÝCH SLUŽEB«

 „Dělníci světa, spojte se, kromě svých okovů nemáte co ztratit!“

 

neděle 3. října 2021

 

Mezinárodní odborový svaz veřejných a připojených služeb (TUI PS&A) připojuje miliony pracujících ze všech koutů světa k oslavě Mezinárodního dne SOF na téma: „Důstojný život pracujících a lidu z celého světa“. Konkrétně v kontextu TUI-PS&A, praktikování tohoto hesla našeho mateřského orgánu převádí do konkrétní činnosti za důstojný život pracovníků veřejných služeb. Číst dál

Současná energetická krize je příležitostí naplnit věc veřejného vlastnictví

Tenhle sloupek britského komunistického deníku The Morning Star pokládám za dobrý komentář k pádu Bohemia Energy a následnému prudkému růstu cen energií. (pozn. překl.)

 

Energetická krize ovládá titulky zpráv už po celé týdny. Příběh o tom, co to znamená a jak se z toho poučit, už dostává jiný směr.

Nejzarytější linií části sdělovacích prostředků i politické reprezentace (v Británii; pozn. překl.) je, proč jsme neměli opouštět Evropskou unii – navzdory skutečnosti, že Evropa právě zakouší úplně stejnou krizi. Jako obvykle se nedokázali dostat k jádru věci – nebo jej vědomě, aktivně skryli. Tento nedostatek energie a zvyšování cen jsou jen dalším příkladem všeobecné krize státně monopolního kapitalismu v Británii. Zprivatizovaný energetický trh funguje právě tak, jak jsme očekávali. Číst dál

Proč pracujeme?

„Proč pracujeme?“ se zdá být zbytečná otázka. Pracuje určitě každý, no ne? Nebo většina lidí, ať už tak či onak.

A jestli nemůžete, nepracujete nebo pracovat nechcete, máte slušnou šanci vypadat jako lenoch, příživník nebo ještě něco horšího. Ale k životu toho musí být víc než (jen) práce.

Skutečností pro průměrného pracujícího je, že je nucen pracovat, aby žil. Pracuje, aby vydělal peníze k zaplacení účtů. Jen nepatrná menšina lidí může pracovat jen tak, aniž by dostala zaplaceno, nebo jen tak pro radost. Práci lze stěží popisovat coby terapii. Dělnická třída si to nemůže dovolit určitě. Číst dál

Porážka oportunistické „levice“ nesmí pohřbít pokrokové hnutí

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 8. a 9. října 2021 přitahovaly velkou pozornost politicky aktivní veřejnosti jednak kvůli sporům uvnitř buržoazního tábora, zejména mezi premiérem Andrejem Babišem a jeho hnutím ANO na straně jedné a jeho různými kritiky a odpůrci na straně druhé, jednak kvůli budoucnosti „tradičních levicových stran“, základní opory restaurovaného kapitalismu v téměř celém období od roku 1989 (v  případě ČSSD zejména od roku 1996, v letech 1990-1992 byla mimoparlamentní). Předvolební průzkumy jim dlouhodobě věstily výsledky kolem hranice 5 %, ať už z jedné či druhé strany. Příliš se nemýlily a 4,65 % pro sociální demokracii a 3,60 % pro komunistickou stranu se stalo hrozivou vizitkou jejich politiky dlouholetého posluhování oligarchii. Číst dál

Prohlášení k diskriminačnímu jednání v restauračním zařízení U krále Ječmínka v Prostějově

Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska, česká členská organizace Světové odborové federace, vyjadřuje svoje stanovisko solidarity a akční podpory všem zaměstnancům sektoru gastronomie, kteří čelí šikaně a nerovným či nebezpečným podmínkám na svých pracovištích.

 

Jedním z těchto případů je politováníhodný případ diskriminace, který se udál ve dnech 4. a 5. října 2021 v Prostějově v restauračním zařízení U krále Ječmínka, kde šéfkuchařka dva dny musela čelit vulgárním a xenofobním útokům zaměstnance – pomocné pracovní síly, což bylo spojeno i s jeho výhružkami s kuchyňským nožem v ruce. Poškozená ihned od počátku informovala majitelku podniku, ta jí pouze obelhávala, ale celou situaci v zájmu zisku kryla. Majitelka podniku se tak stala komplicem celého zrůdného činu trvajícího po dvě pracovní směny. Na konci druhé směny podala zaměstnankyně výpověď s tím, že se v takovém prostředí nedá pracovat a že má obavy o svůj život. Číst dál

Koronavirus na Kubě a ve světě

Tento název nesla přednáška pořádaná brněnskou pobočkou Společnosti česko-kubánského přátelství Lázara Cruze, která se konala v úterý 14. září v Brně. Zmíněné aktuální téma zpracoval a přednesl jeden z našich nejaktivnějších členů a majitel českokubánského muzea z Lukové, pan Milan Carbol.  Přednáška v režii pana Carbola byla tradičně na vysoké úrovni. Posluchači se dozvěděli mnoho skutečností týkajících se průběhu boje kubánských lékařů s nebezpečnou nemocí jak v Kubánské republice, tak ve světě. Pro představivost efektivity postupů zvolených kubánskou vládou v boji s nemocí byla použita také srovnání s výsledky dosaženými v České republice.

V následujícím článku uvádím několik informací, které si mohli vyslechnout všichni zúčastnění. Číst dál

Ještě není čas vyhlásit ukončení války

Náměstek ministra zahraničních věcí Korejské lidově demokratické republiky Ri Tche Song vydal 23. září následující tiskové prohlášení:

Na tribuně 76. zasedání Valného shromáždění OSN se znovu objevila otázka vyhlášení konce války na Korejském poloostrově.

Deklarace ukončení války je politickým prohlášením, které oficiálně hlásá konec příměří na Korejském poloostrově, které trvá již dlouhou dobu. V tomto smyslu má symbolický význam. Číst dál