Skip to content

Monthly Archives: Srpen 2020

Redakce Dialogu k současné situaci v Bělorusku

Nynější situace v Bělorusku je velmi komplikovaná, zastřená do značné míry mediálními šumy různého kalibru, téměř úplnou blokádou pravdivých informací. Příčinou stavu není pouze propaganda, vykonstruované působení dominantních buržoazních médií, ale také často přesně opačná propaganda buržoazních médií konkurenčních (označovaných za alternativní), dále stanoviska tzv. pokrokových politických sil, jež jsou tak či onak spřaženy a navázány na tyto hlásné trouby vládnoucí třídy (z jedné strany západní „nová“ levice a na ně navázané struktury, z druhé strany různé státotvorné, nacionalistické až šovinistické organizace včetně některých běloruských a ruských). Abychom se dobrali alespoň částečné pravdy, musíme čerpat střípky z těchto zdrojů, z vyjádření osob působících v Bělorusku či jinak obeznámených se situací, ze zkušenosti a našich teoretických poznatků.  Číst dál

Soběstačnost zemědělství v České republice

Existenční nutnost pro naši zemi. Je však nutností i pro naše zemědělce?

 

O tom, proč bychom měli být samostatní ve výrobě zemědělství, bylo napsáno mnoho a z různých pohledů – ekonomických, vojenských, globálních a spousty jiných. Nečetl jsem však nic z pohledu dnešního zemědělce.

Když začala vrcholit koronavirová krize, bylo toto téma  jedním z aktuálních témat, protože hrozilo vykoupení základních potravin a zásobovací krize. Zvláště také po informaci o stavu zásob tak zvaných enzetů, NZ – nedotknutelné zásoby – pro případ krizí a válečného stavu. Kde je ta diskuse dnes? Velké obchodní řetězce toto ustály a nic ze základních potravin se nevyprodalo. Jsem stálý zákazník Kauflandu, také proto, že vedle něj bydlím, a měl jsem možnost to každodenně pozorovat. Určitě k tomuto průběhu přispěla i rozhodnutí krizového štábu o určení prodejních ploch a dělení prodejní doby pro důchodce a ostatní. Číst dál

Zvěřina na stůl občanů

Postřehl jsem informaci, že státní lesy budou dodávat zvěřinu v daleko větší míře do obchodních sítí. Vede je k tomu tlak na obrovské  škody způsobené zvěří na lesních a polních plodinách. Před rokem 1989 v našich řeznictvích občas visel zajíc, bažant, srnčí v dece a za přijatelné ceny. No a na ty ceny jsem zvědavý, protože pokud nebudou akceptovatelné běžnými občany, tak odbyt bude váznout a některá chytrá hlava řekne, že občané o zvěřinu nemají zájem.

Už tady jeden takový byl – ministr zemědělství Lux na dotaz, proč klesá spotřeba hovězího masa oproti minulosti, odpověděl, že mezi občany není taková poptávka a taky proto se snižují stavy hovězího dobytka. Pan ministr jaksi při svém všeobecném přehledu poněkud přehlédl, že cena hovězího masa se pohybovala a pohybuje kolem dvou set korun za kilogram a výše a že většina si to jako běžné jídlo nemůže dovolit na rozdíl od „napíchaných“ kuřat za čtyřicet pět korun za kilogram. Rovněž tak se kdysi běžně dalo koupit skopové maso a skopové klobásy. Stráně tady v horách spásaly i ovce a nebyl to žádný přepych koupit si skopové maso. Dnes skopové na pultě neuvidíte, a když, tak je to maso málem pro horních deset tisíc. Číst dál

Absurdní divadlo v režii Ježkové

Dlouhodobě sleduji činnost odborů v Diagnostickém ústavu Veslařská (dále DÚ) a nestačím se divit nad přístupem stávající ředitelky Mgr. Renaty Ježkové k sociálnímu dialogu se zaměstnanci a odboráři.

Na úvod krátká rekapitulace událostí. Vzhledem k dlouhodobému nepříznivému klimatu v DÚ, šikanóznímu jednání se zaměstnanci ze strany Mgr. Ježkové, které se také odráželo v kvalitě poskytovaných služeb DÚ, byly v polovině března založeny ustavující členskou schůzí odbory v rámci celorepublikově působícího Odborového svazu Čech, Moravy a Slezska (OS ČMS). O této skutečnosti byla Mgr. Ježková neprodleně obeznámena ústní formou a také jí byl cetrálou zaslán dopis oznamující založení odborů působících na pracovišti. Ústně byla Mgr. Ježková informována neprodleně a dopisem 30. 3. Číst dál

Thomas Sankara – velká osobnost národně osvobozeneckého hnutí

4. srpna 1983 se ve svých 33 letech revoluční socialista Thomas Sankara stal prezidentem Burkiny Faso. Ve funkci setrval pouhé 4 roky, protože byl zavražděn během vojenského puče, který byl – jak se předpokládá – podporován USA a Francií.
Sankara byl velmi oblíbený lidem pro svůj skromný životná styl, socialistický program a ekonomickou prosperitu, ale také jeho konfrontační postoje proti národní elitě, protože jí odebral moc a bojoval proti západnímu imperialismu a kolonialismu černého kontinentu.

Během čtyř krátkých let dokázal:  Číst dál

Vyjádření solidarity libanonským pracujícím

Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska, česká členská organizace SOF, vyjadřuje svou solidaritu se zraněnými a pozůstalými po obětech katastrofální exploze, která se 4. 8. 2020 udála v libanonském hlavním městě Bejrútu.

OS ČMS vyzývá k urgentní místní a zahraniční pomoci poškozeným, k účasti na obnově města a jeho ubytovacích kapacit, i k prošetření skutečné příčiny tragédie, zahrnující jak bezpečnostní, tak politické otázky. Číst dál

Prohlášení proti soudobé glorifikaci nacismu na Ukrajině

Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska a redakce “Dialogu” protestují proti glorifikaci nacismu, jak probíhá na současné Ukrajině, kde zástupci regionální samosprávy Lvova uctili příslušníky nacistické divize SS Galizien u pomníku blízko města Brod. Je to již několikátá akce, která zdůrazňuje účast ukrajinských kolaborantů v jednotkách SS, rehabilitaci jednotek SS, revizi úlohy nacistických okupantů a lživý výklad dějin druhé světové války – záměnu obětí za viníky.
Ukrajina je od puče vedená nacistickou juntou, která oživuje hnědý mor a nejnegativnější stránky ukrajinské historie a účelově vymazává a tabuizuje hrdinství ukrajinského lidu v boji proti fašismu i zapojení do budování socialistického státu, potažmo jeho úspěchy. Naděje vkládané některými do nových prezidentských voleb se nenaplnily. Jednu skupinu oligarchů nahradila jiná. Postavení pracujících se stále výrazně zhoršuje. Šovinismus a nacismus mají zakrýt katastrofální sociální podmínky ukrajinského lidu, jeho bezmoc a útlak ze strany oligarchie a jejích kriminálních militantních jednotek. Číst dál

Rozhovor s generálním tajemníkem Nové komunistické strany Jugoslávie Aleksandarem Banjanačem

Bělehrad, Srbská republika

Alba Granada North Africa Coordination

 

Bělehrad, 24. 7. 2020 Zástupce organizace Alba Granada North Africa Coordination se setkal v Bělehradě s generálním tajemníkem Nové komunistické strany Jugoslávie k rozhovoru o srbské společnosti a úloze dělnické třídy v době hluboké kapitalistické krize.

 

Pro připomenutí: Volební komise prohlásila kandidátskou listinu Nové komunistické strany Jugoslávie (Nova Komunistička Partija Jugoslavije) a Ligy komunistické mládeže Jugoslávie (Savez Komunističke Omladine Jugoslavije) pro volby do zákonodárného sboru Srbska 21. června (2020) za neplatnou. Prezident Aleksandar Vučič řekl, že jeho strana – středopravicová SNS – vyhrála volby v tomto kontextu demokratického umlčení.

Číst dál

Rozpady a úniky

Někteří lidé, navzdory pokračujícímu nebezpečí koronaviru a navzdory hněvu, averzi či strachu vůči „onomu muži“, možná aspoň jedním okem či uchem sledují mezinárodní vztahy. Pokud ano, a usilovně, možná se jim líbí, když slyší nezvyklý zvuk trhání. Mohl by pocházet z posledního vývoje, nikoli nezvratného či dokončeného, a přesto nepopiratelného, z bolestného zpřetrhání onoho věčného bratrství mezi Německou spolkovou republikou a jejím velkým mecenášem, chlebodárcem a ochráncem, USA, zdánlivě nezničitelného spojenectví, upevněného po II. světové válce?

Jedno klíčové dějiště tohoto procesu ale, hladina nebo hlubina Baltského moře, je tiché. Supění speciální švýcarské lodi, jež položila přes 1000 kilometrů podvodního plynovodu z Ruska do Německa, pojmenovaného Nord Stream 2, teď utichlo. K dosažení jejího cíle zbývalo pouhých mizerných 150 km, když Washington naplnil značně nediplomatické hrozby, jež vyštěkl tehdejší americký velvyslanec Richard Grenell (dříve komentátor pro TV Fox a Breitbart): jakákoli firma pomáhající s potrubím bude odsouzena k sankcím tak těsným, jaké byly použity proti Rusku či Kubě, Venezuele a Íránu. K překvapení a vzteku Angely Merkelové a mnoha německých podnikatelů k tomu opravdu došlo. Uvalené škrtící sevření bylo až příliš dusivé, švýcarští námořníci zastavili stroje a vrátili se domů do Alp a jediná ruská loď, vybavená pro tuto činnost, potřebuje údržbu a opravu a kotví v doku ve Vladivostoku. Mnozí komentátoři viděli tento Verbot (zákaz) coby urážku Německa a úder, ne ekologii, ale prodeji většího množství štěpného plynu z USA a také poškození nebo rozvrácení ruské ekonomiky. Číst dál

Tak trochu (ne-)kulaté výročí

Sdělovací prostředky byly dnes (11. 6.) zaplaveny poklonami a uznáním Diane Abbottové v den 33. výročí jejího zvolení poslankyní Westminsterského (britského národního) parlamentu, jako první černošky v Británii zvolené do tohoto zákonodárného sboru.

Diane Abbottová byla zvolena poslankyní za Hackney North v roce 1987 a od té doby byla členkou čtyř stínových vlád, většinou jako ministryně vnitra. Její kolegové poslanci včera uctili a oslavili její neochvějnou podporu socialismu a kampaně za rovnoprávnost a občanská práva.

Bell Ribeiro-Addyová, která pro ni pracovala 10 let, než byla vloni zvolena poslankyní za Streatham, ji popisovala jako inspiraci. Na tweetu o ní napsala: „Socialistická hrdinka, která nikdy neslevila ze svých zásad, bez ohledu na to, za jakou cenu, a vždy byla na správné straně dějin.“ Číst dál