Skip to content

Monthly Archives: Květen 2020

Bruselská deklarace za vytvoření jednoty mezinárodního komunistického hnutí

U příležitosti nedávného 25. výročí jejího přijetí zveřejňujeme “Bruselskou deklaraci za vytvoření jednoty mezinárodního komunistického hnutí”. (Komunistická strana Čech a Moravy nebyla mezi signatáři.)

České znění je převzato ze stránek Komunistické strany Československa, www.ksc.cz.

Text deklarace v PDF zde: Bruselská deklarace za vytvoření jednoty mezinárodního komunistického hnutí. Číst dál

Jakou cenu má život lékaře (nebo člena zdravotnického personálu)?

Šok a vztek. Nanejvýš ještě smutek. Proč? Dnes, v neděli 17. května, zaznělo v televizních zprávách, že zdravotní pojišťovny neproplácejí preventivní testy na koronavirus u nově přijímaných pacientů. Jak zaseknutá gramofonová deska, mluvčí zdravotních pojišťoven unisono prohlašují, že tyto testy nemohou proplácet vyjma případů, kdy nový pacient prokazatelně představuje nositele nákazy. Protože to (údajně) není nařízeno vládou, potažmo ministrem zdravotnictví – ten to mimochodem vzápětí potvrdil. Nemocnice si tak testy platí samy.

Zdravotní pojišťovny mají peněz dost. Tečka. Vyvraťte mi to, poživatelé zlatých padáků a plátci astronomických nájmů, pokud vaše pojišťovna sídlí v pronajatých prostorech, i plátci astronomických provozních nákladů, pokud je sídlo vaše! Číst dál

Zaměstnání nebo poslání?

V knize kolektivu autorů “Pedagogika pro učitele (2007)” se psycholog, doc. Jaroslav Koťa rozepsal na téma učitelské povolání jako poslání, resp. profesionalizace povolání a profesionalita. Myslel tím, že v procesu modernizace[1] se podmínkou pro výkon učitelského povolání stává dlouhodobá teoretická a praktická příprava zejména na vysokých školách, silná vnitřní motivace a vědomí poslání, bytostná orientace na služby ve prospěch „klientů“[2] a další podobná hesla. Tento výklad vyšperkoval dalšími moudry, která pro jistotu ocituji: Přirozenou součástí profesionální autonomie je i obhajoba zájmů příslušníků profese proti zásahům zvnějšku: proti nevhodným požadavkům okolí vzdělávacích institucí, proti mocenským aspiracím politických stran, proti církvím a zájmovým neprofesionálním organizacím, jakož i proti nepřiměřeným a odborně nepodloženým nárokům klientů. Je také evidentní, že je výrazný rozdíl mezi odborovým hnutím, které bývá vyhrazeno pro tzv. zaměstnance, zatímco profesionálové se sdružují v tzv. profesních organizacích.“ Číst dál

Je to začátek konce, nebo konec začátku?

Mezi jinými surovsými skony či ztrátami uctíváme počátkem května Marxe a jedinou milenku: Pařížskou komunu. „Její mučedníci jsou uchováváni ve velkém srdci dělnické třídy,“ prohlašoval Marx, a Connolly o třicet let později tvrdil:  „Komuna, kdyby bývala uspěla, byla by zahájila vládu skutečné svobody nad světem – byla by znamenala emancipaci dělnické třídy.“

Úpěšná nicméně nebyla, stejně jako Velikonoční povstání v roce 1916, stejně jako občanské nepokoje a květinové revolty v 60. a 70. létech 20. století nebo ekonomické útrapy z let 80. nebo z roku 2008; a musíme přijmout, že ani pandemie covidu-19 (a následné hroucení ekonomiky) nemusí přinést úspěšnou revoltu pracujících. Číst dál

Ubohost – o kauze Biľakovy busty jinak

Antikomunističtí aktivisté byli okresním soudem ve Svidníku odsouzeni za přečin poškozování cizí věci ke dvouměsíčnímu podmíněnému trestu s odkladem na 18 měsíců a uhrazení škody ve výši 80 eur. Krajský soud v Prešově odmítl ve středu 6. 5. 2020 odvolání v případě pomalování busty bývalého komunistického funkcionáře Vasila Biľaka rudou barvou.

Když Biľak v 96 letech zesnul, jeho pohřeb navštívili čtyři Češi, mezi nimi ideologický tajemník Jan Fojtík a generální tajemník Miloš Jakeš. Slovenských komunistů bylo u bratislavského krematoria na čtyři sta. Antikomunistů asi deset. Když viděli přesilu, nezmohli se na příliš halasné projevy. Pieta byla zachována. Biľak znovu vyvolával emoce v médiích, nicméně faktického zhodnocení se dosud nedočkal. Jistěže i on vzešel z generace Povstání, byl také z vrhu XX. sjezdu a samozřejmě patřil k nejradikálnějším oponentům Novotného, de facto byl mužem Ledna. Porodil Dubčeka, což bral za svou velkou vinu. Kdo mohl v tehdejší situaci tušit… Ale přes nezdar dělnicko-rolnické vlády, který odhalil slabost stranické levice, přispěl ke konsolidaci situace – a především co se týče jemu svěřeného úseku, zajistil, aby naše zahraniční politika byla pokroková, internacionalistická, aby skutečně hájila lidská práva. Československo mělo v této oblasti velký význam, podobně jako jsme se nemuseli stydět i v těch dalších. Číst dál

Antropocén v Dialogu: podcast

 

 

Také kroutíte hlavou nad tím, v jaké době to žijeme? Co náš čeká? Co se změní? Co zůstane? Bude to lepší? Horší? Dá se s tím něco dělat? Zeptejte se archeologa. Sice nemá křišťálovou kouli, ale koncentrovanou znalost lidského chování i přírody, po celá staletí, tisíciletí, ba dokonce miliony let. Komentáře a otázky můžete směřovat na antropocene@email.cz. Věra a Manolis Klontza.

Hnutí – zamyšlení

Tak nám odvezli Koněva. Naposledy zamával a Dejvice jsou o jeden pomník chudší. Nikdo nezaplakal, Praha 6 je mimo zájem ruských, čínských, japonských i opilých britských turistů. Nejsmutnější na té kauze bylo, že se už nikdo řetězem nepřivazoval k podstavci, že nikdo nedemonstroval, nikdo nekladl květiny a věnce, nikdo neřečnil – a ovšem taky nikdo nedemonstroval ani nestávkoval. Za Koněva. Zasloužil by si to.

Nejde ale jen o sochu. Zasloužili bychom si ji všichni. Teda skoro všichni. Zasloužil bych si to já, ty, naši čtenáři, moji čtenáři, trafikantka, holička, řidič fekálního vozu i Karel Dyba, který není z nejhorších hráčů tenisu. Prostě nás deset milionů lidí, kteří jsme tady tak nějak zůstali napospas kapitalismu (až na Dybu, který zůstal napospas tenisu). Ale i ten Dyba, Dlouhý, koneckonců Ježek (ano, je to ježek, pane profesore Fialo!), Ježek Tomáš i Ježek Jaroslav, my všichni si nějaké hnutí pracujících zasloužíme. Ale není tady. Není tady ani po čtyřiceti teoreticko-politických notabene pražských konferencích, není tady ani po tom, co hanáčtí soudruzi nabídli lidu skákací hrad a ani poté, co jsem nemohl dočíst tak hezký článek od Josefa Skály, protože jsem mu prostě – já prosťáček boží – neporozuměl. Číst dál

Diktatura: Kdo rozhoduje?

Myšlenky vládnoucí třídy jsou v každé epoše myšlenkami vládnoucími.

Karel Marx (1845)

 

Kdysi z kazatelny a teď z masových sdělovacích prostředků, společenská elita se nám vždy snažila vštípit, abychom přijali svou porobu. Vládnoucí třídy středověkého světa zaváděly víru v jediného boha, jako je křesťanství a islám, aby ospravedlnily (a rozšiřovaly) svou vládu, zrcadlíce Boží hierarchistický světový řád. Společnosti stavěné na otrokářství nebo nevolnictví už nemohly fungovat společně s rovnostářskými náboženstvími, jež vzkvétala v prvobytně pospolných režimech společenské organizace.

Křesťanství, coby ospravedlnění feudálního vykořisťování, vzkvétalo. Uctívání boha je od uctívání krále co by kamenem dohodil. Číst dál

Prohlášení ministra zahraničních věcí Kubánské republiky Bruno Rodrígueze Parrilly

Útok na kubánské velvyslanectví ve Spojených státech byl v každém případě podnícen sílící nepřátelskou rétorikou proti naší zemi, do níž jsou veřejně a systematicky zapojeni ministr vnitra USA a vysocí úředníci tohoto ministerstva, kteří mají na starost vztahy se západní polokoulí, a dokonce i velvyslanectví USA v Havaně.

 

Prohlášení ministra zahraničních věcí Kubánské republiky Bruno Rodrígueze Parrilly

 

Dobré odpoledne;

jak včas informovalo Ministerstvo zahraničních věcí, dnes kolem 2. hodiny, to je v  časných ranních hodinách dnes, ve čtvrtek 30. dubna 2020, byl spáchán teroristický útok proti velvyslanectví Kubánské republiky ve Spojených státech ve Washingtonu. K neidentifikované střelbě na budovu kubánského velvyslanectví v USA s použitím útočné pušky. Číst dál

Řecké dělnické hnutí v solidaritě s uprchlíky – Prohlášení PAME

V souvislosti s nejnovějším vývojem situace uprchlíků na řecko-tureckých hranicích a na ostrovech v Egejském moři vydal předvoj řeckého dělnického hnutí Všedělnická militantní fronta (PAME) následující prohlášení:

Zachytávání tisíců uprchlíků a přistěhovalců na ostrovech v Egejském moři a řecko-tureckých hranic v Evrosu nejdramatičtějším způsobem zdůrazňuje barbarství imperialistických organizací, EU a NATO a aktivní zapojení všech řeckých vlád do těchto organizací.

EU-NATO jsou ti, kteří ničí země a vykořisťují národy a poté uvězní své oběti ve všech druzích vězení. Právě oni tlačí tureckou vládnoucí třídu a Erdoganovu vládu, aby využívali uprchlíky každé země jako nástroj k prosazování svých vlastních zájmů a hraní vlastních geopolitických her v regionu. Číst dál

Venezuela: Zastavte pronásledování komunistických odborářů!

Dne 17. února vydala Komunistická strana Venezuely (PCV) a Národní fronta dělnické třídy (FNLCT) prohlášení, ve kterém odsuzuje činy agrese, represí a policejního obtěžování proti komunistickým odborářům v ropném průmyslu.

Konkrétně se prohlášení týká odborářů Dolores Herrerové a Gustava Yáneze, členů odborového svazu ropných dělníků „Jesús Faría“ (CCT-CV), byli ve svém vlastním domě napadeni ozbrojenou skupinou a byli násilně vystěhováni a zbaveni svých osobních věcí.

Podle prohlášení PCV došlo k podobnému útoku proti ropným dělníkům tolerované policejními složkami ve státě Zulia, kde státní agentura DIGECIM údajně zatkla tři odborové vůdce. Číst dál

Komunistická strana Řecka (KKE): K 150. výročí narození V. I. Lenina

Následuje prohlášení Politického předsednictva KS Komunistické strany Řecka (KKE) k 150. výročí narození V. I. Lenina.

 

K 150. výročí narození V. I. Lenina

 

“A při pohledu zpět z budoucnosti v tento den,

první viděná věc bude Leninova postava,

z tisíciletí otroctví hořícího cestou

do věku Komuny díky touze a přísnosti.”

 

(V. Majakovský, „Vladimír Iljič Lenin“)

Číst dál

Kubánští lékaři jsou světoví hrdinové – jejich národ nás teď potřebuje

Odbory vedou výzvu k ukončení blokády Kuby Spojenými státy v boji proti pandemii, píše ROB MILLER

„Teď máme šanci ukázat solidaritu s Kubou a pomoci kubánskému lidu v jeho boji proti koronaviru doma i v cizině“

Len McCluskey, generální tajemník odborového svazu Unite

 

Po celém světě sílí požadavky na ukončení blokády Kuby Spojenými státy a pomoci tak v mezinárodní bitvě proti pandemii koronaviru.

Politici, mezinárodní organizace, vlády i miliony lidí po celé Zemi teď vyzývají Spojené státy, aby odstranily blokádu Kuby v této době celosvětové krize. Hlavní požadavek je humanitární – teď je čas ke spolupráci přes hranice, ne k agresi a blokádě. Číst dál

SOLIDARITA ANO – BLOKÁDA NE: Prohlášení komunistických a dělnických stran proti kriminální blokádě USA na Kubu

Na základě iniciativy kyperské strany AKEL podepsaly četné komunistické a dělnické strany z celého světa společné prohlášení o solidaritě s Kubou, které požaduje okamžité zrušení kriminální americké obchodní a finanční blokády:

 

SOLIDARITA ANO – BLOKÁDA NE!

 

POŽADUJEME OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ KRIMINÁLNÍ BLOKÁDY KUBY

 

Jak se pandemie Covid-19 šíří po celé planetě a způsobuje obrovskou lidskou bolest a ztráty, tragicky potvrzuje existenci dvou různých přístupů: jeden trvá na tom dávat zisky a zavedení globální kontroly nad veřejné zdraví pro blaho svých vlastních lidí a druhý dává zdraví a spokojenost lidí nad všechny ostatní zájmy.

Uprostřed pandemie Covid-19 se na různých kontinentech lidé stávají svědky internacionalismu a solidarity vyjádřené Kubou, protože reaguje na výzvy k pomoci vysláním lékařských týmů do desítek zemí. Tato humanitární reakce je pokračováním desetiletí nezištné praxe, kdy kubánští lékaři a sestry přišli na pomoc zemím zasaženým přírodními katastrofami nebo epidemiemi. Číst dál

Marco Rizzo: „Covid-19 zabil EU a kapitalismus. Jediným řešením je socialismus“

Rozhovor affaritaliani.it, ve kterém generální tajemník ÚV Komunistické strany Itálie (Partito Comunista) Marco Rizzo analyzuje skutečné důvody dramatické situace, která v Itálii existuje kvůli pandemii COVID-19.

 

„Dramatická zdravotní situace, kterou v těchto dnech Itálie prožívá, jasně ukazuje, jak byl za posledních 30 let, od pádu berlínské zdi a zmizení Sovětského svazu, demontován celý sociální stát a veřejná zdravotní péče v naší zemi,” poukazuje na Rizzo.

Generální tajemník říká, že během těchto velmi těžkých časů pro italské obyvatelstvo Evropská unie „doslova zmizela “a dodává, že solidarita dorazila do Itálie ze zemí „jako je Kuba, Venezuela, Vietnam a Čína, které mají odlišný přístup k této záležitosti“. Číst dál

Dimitris Koutsoumbas: „Solidarita EU je vtip, kapitalismus sám bankrotoval“

V článku zveřejněném ve víkendovém vydání novin Komunistické stran Řecka (KKE) „Rizospastis“ se generální tajemník Dimitris Koutsoumbas zmiňuje o situaci s COVID-19 a politických důsledcích současné pandemie.

Článek pod názvem „Konec mýtů a iluzí“ přináší důležité závěry o zdravotní péči v kapitalismu a zdůrazňuje skutečnost, že pandemie ukazuje omezení samotného kapitalistického systému.

Mezi další zajímavé otázky poukazuje generální tajemník KS Řecka na to, že pandemie COVID-19 vedla ke zhroucení dvou mýtů. První se týká předpokládaného mírového soužití veřejného a soukromého sektoru. Píše: „Tento mýtus je vyvrácen ziskem soukromých (lékařských) center na testech koronaviru, které jsou dostupné pouze pro ty, kteří mohou platit, ale také zbavuje cenný majetek státního plánování a současně zvyšuje riziko rozptýlení“. Číst dál

Leninovo velké dědictví: Generální tajemník KKE D. Koutsoumbas píše do „Sovetskaja Rossija“

V článku zveřejněném 22. dubna 2020 v novinách „Sovetskaja Rossija“ generální tajemník ÚV Komunistické strany Řecka (KKE) Dimitris Koutsoumbas oceňuje osobnost a dědictví Vladimíra Iljiče Lenina při příležitosti 150. výročí narození.

„Dnes, 150 let od narození V. I. Lenina, učení tohoto velkého revolucionáře a teoretika vědeckého komunismu zůstává naživu, relevantní, slouží jako vodítko pro boj mezinárodní dělnické třídy, lidových hnutí, za jejich konečné a neodvolatelné osvobození od vykořisťování, útlaku a nespravedlnosti – které jsou charakteristické pro kapitalistické výrobní vztahy, samotný kapitalistický systém, který je po desetiletí na svém posledním a nejvyšším, nejnebezpečnějším a barbarském stupni, ve fázi imperialismu. “ .

Generální tajemník KKE odkazuje na současnou situaci a píše, že „vývoj, který se odehrává v tomto období, s pandemií koronaviru, stejně jako nová ekonomická recese v globální ekonomice, znovu potvrzuje Leninovu analýzu, že kapitalismus je skutečnou hrozbou pro všechny lidi na světě“. Číst dál

Ruce pryč od gruzínských komunistů – o pronásledování Temura Pipii

Temur Pipia, předseda Ústředního výboru Sjednocené komunistické strany Gruzie, byl zatčen na gruzínských hranicích ve dnech 28. až 29. března po svém příjezdu z Ruska.

Důvodem jeho zadržení bylo, že mezi jeho osobními věcmi byly pamětní medaile darované Komunistickou stranou Ruské federace (KPRF) k 75. výročí Velkého antifašistického lidového vítězství.

Pronásledování je založeno na odporné gruzínské antikomunistické legislativě, která zakazuje komunistické symboly a srovnává je s těmi nacistickými! Číst dál

Arménská genocida 1914-1923: Prohlášení Arménské komunistické strany

U příležitosti 105. výročí od začátku arménské genocidy vydala Arménská komunistická strana toto prohlášení:

 

Potvrzení, rozpoznání a převzetí odpovědnosti za genocidu! Podniknutí nezbytných kroků k posunu vpřed!

24. dubna 1915 je datum, kdy osmanské úřady v Istanbulu (dříve Konstantinopoli) začaly shromažďovat, zatýkat a vynuceně deportovat přední arménské osobnosti z města, což je obecně považováno za začátek kampaně genocidy proti tehdejší menšině Osmanské říše – arménské komunity… Kampaň, která měla v následujících několika letech umožnit pokračování z velké části bez zdrženlivosti, jejíž ozvěny jsou stále ještě o sto let později citelné. Číst dál

Turecko: Zatímco se Erdogan zajímá o zisky kapitalistů, komunisté TKP říkají „lidé jako první!“

Reakce vlády AKP Tayyipa Erdogana na pandemii COVID-19 se primárně zaměřila na zabezpečení ziskovosti velkých podniků a monopolů, trestuhodně opomíjející zdraví a bezpečnost pracujících lidí.

Základní práva zdravotnických pracovníků byla pozastavena, zatímco tisíce pracujících mužů a žen (nejméně 811 000 pracovníků ve věku 18–20 let) jsou nuceny pracovat bez základních ochranných opatření.

Na druhé straně Komunistická strana Turecka (TKP) od vypuknutí epidemie požaduje provedení nezbytných opatření a politik na ochranu zdraví pracujících. Číst dál