Skip to content

Monthly Archives: Duben 2020 - 2. page

Společné prohlášení komunistických a dělnických stran: Okamžitá opatření k zabezpečení zdraví a práv lidu 

Komunistické a dělnické strany mají zodpovědnost před svým lidem. Jsme zde! Stojíme všude a vždy v čele zápasu za okamžité přijetí opatření k ochraně zdraví a zabezpečení práv pracujících a lidových vrstev. 

Vyjadřujeme naše srdečné díky všem lékařům, sestrám, zdravotníkům, pracujícím v nemocnicích a zdravotnických zařízeních, jež bojují tuto bitvu, ve které čelí ohromným těžkostem. 

Vyjadřujeme naši solidaritu všem postiženým pandemickou chřipkou coVID-2019W a přejeme jim rychlé uzdravení.  Číst dál