Skip to content

Ke dvěma projevům Petra Fialy – 2. část

Redakce Kominternet-Dialogu přináší druhou část rozboru dvou projevů předsedy vlády ČR Petra Fialy, které přednesl v červnu a červenci tohoto roku. Pokouší se zasadit je do kontextu vývoje, konfrontovat slova s praxí a na základě marxistické analýzy představit také některé vlastní návrhy řešení pravděpodobně největší obecné krize kapitalismu od r. 1989 ve světovém měřítku i v ČR. Snažíme se analyzovat rovněž některé širší souvislosti témat, o nichž v projevu byla řeč.

Dne 6. 7. přednesl Petr Fiala před Evropským parlamentem projev, v němž představil témata a priority předsednictví České republiky v Radě EU. Projevu i předsednictví předcházela kampaň v režimních sdělovacích prostřednictvích hlavního proudu, jež za účasti premiéra „hrdě“ zdůrazňovaly, jak se chystáme na vládnutí, řízení Evropy. Číst dál

Milostný dopis všem, kteří se vyhýbají odvodům

The New York Times jmenují a zostuzují ukrajinské muže, kteří raději utekli ze země, než aby zůstali a zabíjeli Rusy pro Washington, protože bylo nezákonné, aby muži vojenského věku odešli, a protože jejich krajané jsou na ně naštvaní, a protože to je New York Times.

Zostudili Vovu Klevera, který řekl: „Násilí není moje zbraň. Nemůžu střílet Rusy.“

Zostudili jiného Volodymyra, jehož příjmení bylo odepřeno, který řekl: „Podívej se na mě. Nosím brýle. Je mi 46. Nevypadám jako klasický bojovník, nějaký Rambo, který může bojovat s ruskými vojáky.“

A těm mužům mohu jen říci: Miluji tě. Číst dál

Předseda Japonské KS vydal prohlášení ke 100. výročí založení strany

Předseda Japonské komunistické strany (JCP) Shii Kazuo uspořádal 14. 7. tiskovou konferenci v budově Diet (Japonského parlamentu), aby zde učinil prohlášení ke 100. výročí založení strany (15. 7. 1922).

Shii řekl: „Po 100 let JCP statečně čelila všem překážkám, bez ohledu na to, jak byly velké, aby hájila veřejný zájem a dosáhla míru, demokracie, svobody, rovnosti a společenského pokroku.“

Popsal hlavní charakteristiky 100 let existence JCP: Nikdy nezradila lid za žádných okolností ve svém úsilí o dosažení společenského pokroku; byla ochotna se reformovat na základě vědeckého socialismu; a cenila si spolupráce s lidmi, aby změnila politiku. Číst dál

Ke dvěma projevům Petra Fialy – 1. část

V uplynulém měsíci pronesl předseda vlády ČR Petr Fiala dva projevy, z nichž první byl přenášen v přímém přenosu televizními stanicemi a byl adresován, jak se z vládních kruhů interpretovalo, zejména občanům ČR. Druhý zazněl 6. 7. před plénem Evropského parlamentu ve Štrasburku a Fiala v něm chtěl představit priority českého předsednictví v Radě EU.

Ačkoliv nepřeceňujeme roli podobných rétorických cvičení a už vůbec ne vliv současné ČR v Evropské unii, v Evropě a ve světě, považujeme za užitečné pokusit se rozebrat tento příklad uvažování politických představitelů vládnoucí třídy v naší zemi.

Vezmeme to chronologicky dle pořadí projevů a jejich jednotlivých částí. V první části rozboru se zaměříme na první projev. Číst dál

Nový protikomunistický útok proti KS Venezuely a dělnickému hnutí

21. července se Komunistická strana Venezuely (PCV) stala cílem nové agrese, která demonstruje represivní eskalaci vlády Nicolase Madura proti bojům dělnického a lidového hnutí, jež konfrontuje přizpůsobování se neoliberalismu a vládní politiku, která ničí mzdy dělníků.

Událost se odehrála v kontextu masivní mobilizace, již svolala Jednotná odborová platforma s požadavkem, aby byly zrušeny pokyny Národního rozpočtového úřadu (ONAPRE), které výrazně snižují platy a kolektivní práva dělníků veřejné správy. Vláda se prostřednictvím kanceláře starosty obce Libertador (Caracas) a Strany PSUV (Sjednocené soc. strany Venezuely) pokusila porušit politické a demokratické právo dělníků na provedení jejich mobilizace tím, že rozmístila zastrašující skupiny a represivní státní orgány po celé trase mobilizace plánované Jednotnou odborovou platformou. Tuto praxi vyvíjely po mnoho let diktátorské, sociálnědemokratické a sociálnědemokratické vlády – poslední dvě jmenované se seskupily v paktu „Punto Fijo“ – aby zastrašily a potlačily dělnické a lidové boje v 60., 70., 80. a 90. letech minulého století. Číst dál

Posílení severozápadních hranic SSSR. Válečný konflikt s Finskem 1939

Úvod redakce: Na konci června zaslal doc. Zdeněk Košťál, náš soudruh a spolupracovník, redakci Kominternet-Dialogu k posouzení a případnému využití svůj článek o válce SSSR s Finskem r. 1939-1940. Text jsme podrobně prostudovali a předkládáme ho našim čtenářům. Považujeme však za nutné připojit k němu několik poznámek.

Výklad historických souvislostí tzv. zimní války, jejích příčin, průběhu a následků, který je zaměřen především na politické a mocenské souvislosti, považujeme za pravdivý, přesný a přínosný. Plně se s ním ztotožňujeme. Můžeme jen doplnit, že i buržoazní zdroje včetně českého tisku hlavního proudu před více než deseti lety zveřejnily informaci o tom, že tehdejší Finsko válku záměrně vyprovokovalo, protože mělo od nacistů přislíben zisk rozsáhlých území v rámci připravované invaze do SSSR. Viz https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/archivy-finsko-valku-s-moskvou-vyprovokovalo-40104170 Číst dál

STAN bez okolků: Jaký pomník sobě postavilo pražské vedení?

V souvislosti s korupčně – dekadentní kauzou pravice spjatou s děním v Dopravním podniku města Prahy, na pražském magistrátu, na radnici Prahy 10 a na ministerstvech školství a vnitra nezbývá, než skončit s hledáním decentních výrazů a říct naplno, co náleží tomuto lidskému septiku.

 

Byli to právě STAN spolu s Piráty, kteří jsou zodpovědní za déletrvající kolaps našeho hlavního města, za pokračující zaprodání developerům a spekulantům, jeho diletantské vedení primitivními antikomunisty a neoliberály. Bylo to toto vedení, které v Dejvicích strhlo Koněvův pomník, vyškrtlo jeho jméno ze seznamu čestných občanů a kdo přejmenovává jeho ulici na Žižkově. Byli jsme svědky antikomunistické a rusofobní masturbace pražských pseudopolitiků, kteří sami sobě nakonec postavili pomník z nejvýraznějších. Číst dál

Stávkový barometr

V celé Evropě pracující v řadě sektorů reagují stávkami a jinými formami protestu na mnohostranné stupňování tlaku proti nim. Narůstající příjmová nejistota, snahy monopolů a jejich vlád přenést na pracující „turbulence“ v mezinárodní ekonomice, „náklady“ na „energetickou transformaci“ a důsledky eskalace imperialistického soupeření vyvolávají reakci pracujících, jejichž jádrem je zápas za podstatné zvýšení mezd a lepší pracovní podmínky. Není náhodou, že se jedná hlavně o pracující v odvětvích, jako je doprava a spoje, která byla tvrdě zasažena během pandemie. Tato odvětví zaznamenala statisíce propuštěných, nedostatečnou ochranu zdraví zaměstnanců, ohromné škrty mezd a pracovních práv. Tento tlak pokračuje i dnes. Logické a oprávněné jsou pak stávky v letectví a to po celé Evropě. Pracující byli dlouhodobě  pod ohromným tlakem, během koronaviru jich bylo propuštěno na statisíce, mnozí zůstali bez výplat, zatímco letecké společnosti inkasovaly státní dotace. Číst dál

Rozklad veřejné dopravy v Pardubickém kraji

Od 12. června zajišťují provoz autobusových linek veřejné hromadné dopravy v Pardubickém kraji noví dopravci, vybraní na základě výběrového řízení. Nahradili tak především podniky privatizované bývalé Československé státní automobilové dopravy (ČSAD), v posledních letech spadající v tomto kraji pod společnosti Arriva (vlastněnou Německými drahami – Deutsche Bahn, které vlastní německý stát) a ICOM transport (vlastněnou rodinou Kratochvílů, spojenou s pochybnou privatizací části ČSAD v 90. letech a trestními kauzami zakladatele ICOMu Zdeňka Kratochvíla, amnestovaného exprezidentem Klausem, k jehož největším sponzorům Kratochvíl patří). Číst dál

Panorama – 27. týden

1) Válka na Ukrajině a souvislosti

 

Oběti války

 

Ukrajinské ministerstvo zahraničí zveřejnilo 9. července odhad 32 700 zabitých ruských vojáků během jejich invaze, probíhající od 24. února. Kromě toho vyčíslilo ztráty jednotlivých typů zbraní a vojenské techniky ruských ozbrojených sil.

Měsíc starý ukrajinský odhad vlastních ztrát uvádí odhad 10 tisíc zabitých, 30 tisíc zraněných a 5 600 zajatých vojáků Ukrajiny.

Ukrajinský odhad zabitých ukrajinských civilistů k 7. červenci činí minimálně 28 081. Téměř 800 mrtvých civilistů uváděly k 7. červenci takzvané lidové republiky Donbasu. Zaznamenáno je 34 zabitých cizinců ze 17 zemí, mezi nimi jeden Čech (a žádný Slovák).

Rusko dle dostupných zdrojů své odhady obětí na jakékoli straně bojiště nezveřejňuje. Číst dál

OS ČMS: Podpořte české pracující! Nechceme platit na politiku ukrajinské oligarchie!

Včera byla zveřejněna zpráva o výdajích VZP za současnou léčbu ukrajinské migrace. Ačkoli tato zpráva a vyhlídky na další výdaje nebyly nijak komentovány, přesto se hodí připomenout, že nejen za konflikt, ale za dlouhodobou ukrajinskou krizi a politický (i morální) marasmus, doplácí čeští pracující na úkor své životní úrovně, na úkor budoucnosti nastupujících generací. Přehršel vlajek ukazujících, že konformní jsou znovu papežštější než papež, nezakryje to, že nás ukrajinská buržoazní vláda dostala do krize – a ještě má tu drzost nás poučovat i nám diktovat (o čemž svědčí cenzurní zásahy arogantního ukrajinského velvyslance). Dopláceli jsme až příliš na ty, kteří zvedli hnědý mor z hrobu. Ukrajina je opravdu rozkradená země, přístup do EU by z ní udělal černou díru na dotace – a její oligarchové by byli ještě bohatší, což je taky jejich cíl. Česká třídně orientovaná centrála nesmí stát stranou, nesmí mlčet.

Číst dál

Lekce z tropického dne: K demonstraci proti zdražování

V našem hlavním městě, konkrétně v jeho naprostém epicentru pod svatováclavským pomníkem, byla v nejtropičtějším dnu v sobotní pravé poledne demonstrace „obrozené levice“, která žádala něco, co při všech kritických slovech zní až nesmyslně plytce a stejně odtrženě od reality, jako pojem „levice“ a její novodobí hodnostáři, kteří pracujícího neviděli ani z rychlíku. Účast zajistili vlastní, splněno. Udemonstrujeme se tedy k smrti, ale „nic na tomto světě se nezmění“, jak by v jiné souvislosti dodal básník.

Číst dál

Prohlášení Svazu komunistů Ukrajiny: O válce a úkolech dělnické třídy

Obecné hodnocení charakteru vojenské operace (SVO) ze strany Svazu komunistů Ukrajiny (SKU) se obecně shoduje se zprávou komunistických a dělnických stran ze dne 24. února 2022, již podpořil i SKU.

V této válce se na Ukrajině střetly dvě imperialistické skupiny světového kapitálu: mezinárodní kapitalistická unie zemí vedená USA a NATO a mezinárodní kapitalistická unie zemí vedená ruským státním a monopolním kapitálem. Některé z nejbohatších zemí světa (Čína, Indie a další) zatím přímo do rozpoutaného konfliktu nevstoupily, ale vyčkávají, odhadují vyhlídky jeho vývoje. Souhlasíme se závěrem, že počátek tohoto válečného konfliktu je součástí kontrarevolučního ničení socialismu v SSSR a restaurování kapitalismu v postsovětském prostoru. Číst dál

Panorama – 25.-26. týden

(komentovaný přehled událostí z domova a ze světa)

 

Krize imperialismu a její projevy

 

Summity na pozadí krize – summit NATO v Madridu

 

Ve dnech 28. – 30. 6. probíhal summit vojensko-politického paktu NATO ve španělském Madridu. Odehrával se na pozadí stále se vyostřujících vnitroimperialistických rozporů mezi dosavadním mocenským hegemonem světa, NATO v čele s USA na jedné straně a na druhé straně Ruskem, Čínou a jejich spojenci.

Jak se očekávalo, členské státy NATO včetně zcela závislých polokolonií ČR a SR jednomyslně odsouhlasily další kroky v rámci zapojení paktu do proxy války, kterou vede NATO prostřednictvím loutkového kyjevského režimu proti Rusku. O jakých konkrétních krocích vedoucí síly NATO rozhodly? Číst dál

Martin Peč (OS ČMS): Projev na konferenci „SÍLA PROTIÚTOKU V BOJI PRACUJÍCÍ TŘÍDY PROTI CHUDOVĚ, VÁLCE, VYKOŘISŤOVÁNÍ“

Athény 18. června 2022

 

Vážení soudruzi,

vážení reprezentanti a členové hostitelské organizace PAME,

vážení soudruzi z dalších bratrských organizací Světové odborové federace,

předem Vám děkuji za možnost, aby se jediná česká třídně orientovaná odborová centrála zúčastnila této konference na velmi aktuální téma.

Spolu s vlnami pandemie koronaviru a s počátkem krize na Ukrajině na Českou republiku udeřila očekávaná krize. Je to krize silnější než minulé. A dopadá na pracující a na tzv. střední třídu, která ještě nedávno vzývala kapitalistickou konjunkturu a loajálně pasivně přihlížela ke všem nemocem neoliberalismu. Číst dál

Stanovisko redakce Kominternetu k projevu prezidenta Zelenského k Parlamentu ČR

Redakce internetového časopisu Kominternet se ohrazuje vůči vystoupení ukrajinského prezidenta Zelenského k Parlamentu ČR, které proběhlo ve středu 15. 6. prostřednictvím videoprojevu. Činíme tak proto, že nevnímáme Zelenského jako oběť války, ale jako spoluviníka vypuknutí a pokračování válečných událostí.

Nemáme přitom na mysli pouze osobu V. Zelenského, ale režim, který představuje. Ukrajina byla po rozpadu SSSR zemí, která měla mnoho problémů. Ekonomických, sociálních i politických. Bylo však  šlechetným dědictvím SSSR, že vytvořil z Ukrajiny životaschopný stát, ve kterém mohli spolu žít Ukrajinci, Rusové a další národy jako rovnoprávní občané. Tato národnostní harmonie se stala křehkou pod tlakem již zmiňovaných problémů, kterými trpěla ukrajinská společnost. Neexistovala ale žádná reálná bezpečnostní hrozba pro celistvost ukrajinského státu. A to ani ze strany ruských separatistů, ani ze strany cizích států. Bodem zlomu se zcela jednoznačně stal nacionalistický převrat z roku 2014. Tato událost otevřela cestu k občanské válce a nepřátelství mezi národy obývajícími Ukrajinu. Číst dál

Kdo obsluhuje anglickou královnu?

Ne, nezbláznili jsme se, skutečně píšeme o 70. výročí vlády britské královny a uveřejňujeme článek, který byl původně publikován v Challenge Magazine, oficiálním orgánu Mladé komunistické ligy Británie (YCL), pod názvem „Sedmdesát let bolesti“. Autorem je James Meechan, člen pobočky YCL v Glasgow. Článek uveřejňujeme proto, že považujeme z důležité pochopit, jak chápou a vysvětlují mladí britští komunisté institut monarchie, jak reprodukují historii své země, jak reflektují epochální změny, jakou byla např. anglická buržoazní revoluce. Jak vidí budoucnost Británie i svoji vlastní.

Slovo má Jame Meechan: Číst dál

Panorama – 24. týden

Každý den se potýkáme s novými obtížemi, obavami, s nejistotou z budoucnosti.  Před všemi stojí dilema: bude svět vypadat jako dřív? Budeme nadále žít v systému, který přináší neustálé zhoršování podmínek k životu? Existuje jiná možnost?

Aktuální události jasně ukazují, co je příčinou neblahého stavu, kdo jsou viníci bez ohledu na snahy „vidět“ něco jiného. 30 let po převratu se velká slova o demokracii, stabilitě, míru a bezpečnosti hroutí jako hrad z písku a velké podnikatelské skupiny, imperialistické státy a jejich aliance bojující za rozdělení trhů, sfér vlivu a o další kapitálové zisky, jsou nuceny vynakládat stále větší úsilí, aby zakryly skutečnost. Číst dál

Martin Peč (OS ČMS): Projev na 18. sjezdu Světové odborové federace v Římě

Drazí soudruzi,

drazí delegáti,

vážení účastnící 18. sjezdu SOF,

jménem Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska, české členské organizace SOF a jediné třídně orientované odborové centrály na prostoru bývalého Československa – zakládající země a později místa centrály SOF – bych rád poděkoval za možnost se účastnit tohoto historického setkání avantgardy odborového hnutí v jednom z nejkrásnějších měst světa. Číst dál

12. 6. – Světový den proti dětské práci

Prohlášení Světové odborové federace (SOF)

 

SOF se zavazuje bojovat za ukončení všech forem vykořisťování dětí

 

Ukončete dětskou práci!

Zastavte vykořisťování člověka člověkem!

 

Dnes, kdy oslavujeme Světový  den proti dětské práci, se Světová federace odborových svazů se všemi svými pobočkami po celém světě znovu zavazuje k pevnému odhodlání bojovat proti veškerým formám vykořisťování dětí. SOF nejsilněji, jak dokáže, volá: „Zastavte dětskou práci; Vraťte dětem právo na dětství!“ Číst dál