Skip to content

Jak daleko je Afrika?

Pokus o analýzu programu Bojovníků za ekonomickou svobodu

Přesto, že africký kontinent představuje celou pětinu zemského povrchu a žije na něm jedna a čtvrt miliardy lidí, často je na tento kus země pohlíženo jako na domov velmi zaostalých kultur, kde žijí lidé, kteří si nevědí rady s civilizací, nechápou její hodnoty a principy, nedokáží racionálně rozhodovat o své zemi. Případně nás děsí migrační vlny směřující z Afriky do Evropy. Velká část xenofobní populace buď Afričany pohrdá nebo je považuje za bezohledné hlupáky, kteří se chtějí přiživovat na evropské “prosperitě” a odvolávají se na jejich kulturní, jazykovou a hygienickou nekompatabilitu s evropskou civilizací. Takové a podobné pohledy dokládají minimálně totální neznalost poměrů v Africe, jsou pozůstatky koloniálního rasismu a úspěchem buržoazní propagandy. Číst dál

Pokyny pro autory

Redakce Kominternet Dialogu zveřejňuje pokyny pro autory, kteří budou v budoucnu publikovat své texty na našem webu. Rozhodli jsme se k tomuto kroku v rámci celé řady našich koncepčních opatření, které mají za cíl zkvalitnit činnost uvnitř redakce, ale především naše aktivity v rámci lidových tříd a vrstev, k nimž patříme. Tímto opatřením dáváme jasně najevo, že máme zájem publikovat texty, jež pocházejí a jsou v zájmu utlačovaných a zbídačovaných lidí. Číst dál

Lenin a odbory

Robert Small, The Morning Star, 20. ledna 2024

Ekonomický boj a jeho vztah k širšímu revolučnímu boji je klíčovou součástí Leninových myšlenek.

Tento víkend, bude Lenin, jeho život a odkaz, oslavován po celém světě. Vůdce prvního socialistického státu bude oslavován za svou praktickou revoluční roli, ale také za svůj přínos marxistické teorii, zejména v oblasti imperialismu a internacionalismu, roli strany, státu a revoluce, demokracii a diktaturu, boj za mír. Číst dál

Komunistická strana Venezuely (PCV): O KONZULTATIVNÍM REFERENDU O ÚZEMÍ ESSEQUIBA

Prohlášení VII. plenární schůze Ústředního výboru PCV ohledně poradního referenda o území Essequibo:

Komunistická strana Venezuely (PCV), jako revoluční strana dělnické třídy, jednající zcela nezávisle na kapitálu a buržoazním státě, vedená zásadami marxismu-leninismu, antikolonialismu, antiimperialismu a proletářského internacionalismu, v zabezpečení míru a suverenity národů a inspirovaná emancipačními, latinskoamerikanistickými a sjednocujícími ideály osvoboditele Simóna Bolívara se obrací k dělnické třídě měst a venkova a obecně k venezuelskému lidu, aby vyjádřil svůj postoj k výzvě národní vlády ke konzultačnímu referendu ohledně území Essequiba dne 3. prosince 2023: Číst dál

KOMINTERNET: Panorama 28/12/2023

Světová odborová federace: Prohlášení o solidaritě s argentinskými pracujícími

22. prosince 2023

Světová odborová federace důrazně odsuzuje neofašistickou politiku Mileiovy vlády v Argentině. Protilidová opatření vlády, včetně devalvace měny, protiústavních protokolů a masivního dekretu, ohrožují dělnickou třídu a sociální spravedlnost.

SOF stojí na straně argentinských dělníků a třídně orientovaného odborového hnutí země, odsuzující privatizaci státních subjektů, erozi pracovních práv a celkovou neoliberální agendu. Číst dál

Věda v současném světě

Věda určitě patří mezi proklamované úspěchy současného kapitalismu společně s technologickým a technickým pokrokem. Vědecký výkon si kapitál připisuje do svých aktiv, přivlastňuje si ho jako všechny ostatní zdroje zisku. Avšak věda není ani nějaký fenomén existující sám o sobě; je produktem konkrétních výrobních vztahů, odpovídá stupni jejich rozvoje, souvisí také se stavem společenského vědomí a se stupněm uvědomění společnosti. Číst dál

KLDR: Spojené státy jsou kamenem úrazu pro mezinárodní mír a bezpečnost, nemají právo zůstávat v posvátné aréně OSN

Tiskové prohlášení náměstka ministra zahraničí KLDR, 10. prosince (KCNA) – Kim Son Gyong, náměstek ministra zahraničních věcí KLDR pro mezinárodní organizace, vydal 10. prosince následu-jící tiskové prohlášení s názvem „Spojené státy jsou kamenem úrazu pro mezinárodní mír a bez-pečnost, nemají právo zůstávat v posvátné aréně OSN“. Číst dál

Panorama – události počátku prosince

1) KS Švédska, ani jeden americký voják na švédské půdě!

8. 12. 23

Nedávno švédský ministr obrany podepsal dohodu o rozšířené vojenské spolupráci mezi Švédskem a USA. Dohoda představuje další krok k oficiálnímu začlenění Švédska do spolupráce euroatlantického imperialismu s cílem co nejúčinněji chránit zájmy kapitalistů v regionu před jejich konkurenty. Číst dál

Sýrie: Je čas ukončit izraelské masakry proti Palestincům, říká ministerstvo zahraničí

2. prosince 2023

Damašek, SANA – Izraelský fašismus spáchal po skončení příměří v pásmu Gazy další válečné zločiny a zločiny proti lidskosti na palestinském lidu, uvedlo v sobotu ministerstvo zahraničí a emigrantů v prohlášení.

Ministerstvo zahraničí uvedlo, že izraelská entita spáchala dnes ráno novou agresi proti Sýrii, v novém pokusu zakrýt své selhání při dosahování vlastních cílů a vyhnout se konfrontaci s realitou vytvořením regionální krize. Číst dál

Panorama – 47. týden 2023

Z DOMOVA

Policejní zásah proti korupčníkům v Pardubicích

Policie v pardubické kauze obvinila 19 lidí a dvě firmy podezřelé z manipulace s veřejnými zakázkami, které vyhlašoval magistrát a městské společnosti Služby města Pardubic a Rozvojový fond Pardubice. Hnutí ANO, velkokapitalistou, který přišel ke svému majetku pochybným způsobem, dva své obviněné členy vyloučilo ze svých řad. Zadržena byla také zastupitelka za SPD. Číst dál

Stávka v České republice

Několik poznámek ke stávce v ČR, stavu školství a odborům

Základní informace o průběhu

V pondělí 27. 11. 2023 se mnoho pracovišť v České republice zastavilo kvůli stávce zaměstnanců různých odvětví. Jejím jádrem byla stávka zaměstnanců mateřských, základních a středních škol. Dle údajů hlavního organizátora, Českomoravského odborového svazu pracovníků školství (patří k reformistickým, prokapitalistickým odborům ČMKOS), se do ní zapojilo 74% škol a školských zařízení. Někteří tuto sociální akci podpořili skutečnou stávkou, tj. nepracovali celý den, jiné školy nebo někteří zaměstnanci stávku podpořili odlišnými formami – symbolicky, verbálně, pořádáním vzdělávacích či veřejných aktivit. Číst dál

Zelensky již není v kurzu

Není tomu tak dlouho, co musel covid vyklidit titulní stránky novin, aby je mohl zaplnit Zelensky. Komikovi v roli prezidenta se dostalo přezdívky Alzák, jelikož působil stejně vtíravě, jako kdysi maskot počítačového obchodu, který neúprosně drtil psychiku diváku „sty tablety týdně“. I tento „maskot“ východní fronty byl zcela neúprosně smeten novou agitační smrští, tentokrát obhajující genocidu Palestinců v největším koncentračním táboře zvaném Gaza. Číst dál

DĚLNICKÁ TŘÍDA A NÁRODNÍ OSVOBOZENÍ — POUČENÍ Z VENEZUELSKÉ ZKUŠENOSTI

ADRIEN WELSH

Hlas lidu (Kanada)

Když se Hugo Chávez dostal k moci ve Venezuele v roce 1999, zbořil triumfální tvrzení imperialismu, že historie skončila. Kuba již nebyla v subregionu sama – další antiimperialistická hnutí, která do té doby omezovala své akce na ekonomickou sféru, nyní pochopila důležitost uchopení politické moci. To byl případ Evo Moralese v Bolívii a poté Rafaela Correi v Ekvádoru, následoval El Salvador, návrat Sandinistů v Nikaragui, Pepé Mujica v Uruguayi atd. Číst dál

Svobodu pro Palestinu!

Prohlášení k situaci na Předním východě

 

Celý svět se zatajeným dechem sleduje situaci kolem kousku země jen o něco většího než Brno, který by se vešel více než desetkrát do většiny krajů v ČR a kde se v nelidských podmínkách tísní přes 2 miliony obyvatel (největší koncentrace lidí na světě). Již přes tři týdny odolává Gaza – totálně zdevastovaná, izolovaná, pod absolutním embargem na vodu, potraviny, elektrický proud zběsilému bombardování a vraždění ze strany Izraele pod záminkou útoku palestinských sil pod vedením hnutí Hamás. Palestinci v Gaze prozatím evidovali na 7 tisíc mrtvých, z nichž je více než třetina dětí, zastavení dodávek elektrického proudu a vody, výpadek telekomunikací, nepřetržité bombardování typu „padni komu padni”, útoky na zařízení OSN, Lékařů bez hranic a dalších humanitárních organizací.

Jsme za okamžité zastavení palby z obou stran, jak navrhlo Jordánsko na zasedání OSN 27. 10. 2023, za přijetí takových opatření, která zajistí vytvoření nezávislého palestinského státu, jak byl definován deklarací OSN z roku 1967, okamžité zastavení budování dalších izraelských sídlišť na západním břehu, návrat všech vystěhovalých Palestinců, propuštění všech politických palestinských vězňů z izraelských věznic, bezodkladné zastavení embarga uvaleného na Palestinu ze strany Izraele a přijetí opatření, která povedou k mírovému soužití obou států. Odsuzujeme podporu představitelů ČR sionistické politice současného Izraele! Číst dál

Zdravice redakční rady Kominternet-Dialogu Antikapitalistickému kempu

Představení a několik našich stručných pohledů na současnost

 

Posíláme pozdravy organizátorům Antikapitalistického kempu a přejeme všem úspěšné a soudružské jednání v pracovní, obsahově nabité a příjemné atmosféře.

Vážíme si pozvání na kemp a děkujeme za něj. Je nám velmi líto, že na něj nemůžeme ve větším počtu přijet, byť jsme v letošním roce opravdu usilovali o to, abychom se kempu mohli zúčastnit. Překážkou však je termín setkání, skutečnost, že jsme se o něm dozvěděli relativně pozdě, a naše pracovní vytížení.

Někteří pravidelní návštěvníci kempu, kteří pracují zároveň v jiných, nám politicky blízkých organizacích, jsou také našimi členy a spolupracovníky. Jsme rádi, že právě jejich prostřednictvím vám můžeme předat naše pozdravy a některé pohledy. V minulosti se minimálně dvakrát kempu zúčastnili také další naši členové, avšak pouze jako posluchači a diskutéři – s pohledy redakce nevystupovali, ani ji nepředstavovali.

Poprvé využíváme této příležitosti k drobnému představení.

Číst dál